Back to #4008
Matthew 4:25
Kerumunan besar orang banyak dari Galilea Dekapolis Yerusalem Yudea dan dari seberang Yordan mengikuti Dia
<2532> <190> <846> <3793> <4183> <575> <3588> <1056> <2532> <1179> <2532> <2414> <2532> <2449> <2532> <4008> <3588> <2446>
AV: And <2532> there followed <190> (5656) him <846> great <4183> multitudes of people <3793> from <575> Galilee <1056>, and <2532> [from] Decapolis <1179>, and <2532> [from] Jerusalem <2414>, and <2532> [from] Judaea <2449>, and <2532> [from] beyond <4008> Jordan <2446>.