Back to #2902
Matthew 12:11
Dan Ia berkata kepada mereka Siapa orangnya di antara kamu yang mempunyai seekor domba dan jika domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat tidakkah ia akan meraihnya dan mengeluarkannya
<3588> <1161> <2036> <846> <5101> <1510> <1537> <5216> <444> <3739> <2192> <4263> <1520> <2532> <1437> <1706> <5124> <3588> <4521> <1519> <999> <3780> <2902> <846> <2532> <1453>
AV: And <1161> he said <2036> (5627) unto them <846>, What <5101> man <444> shall there be <2071> (5704) among <1537> you <5216>, that <3739> shall have <2192> (5692) one <1520> sheep <4263>, and <2532> if <1437> it <5124> fall <1706> (5632) into <1519> a pit <999> on the sabbath day <4521>, will he <2902> (0) not <3780> lay hold <2902> (5692) on it <846>, and <2532> lift [it] out <1453> (5692)?