Back to #3788
Mark 7:22
perzinaan keserakahan kejahatan tipu daya hawa nafsu iri hati fitnah kesombongan dan kebodohan
<3430> <4124> <4189> <1388> <766> <3788> <4190> <988> <5243> <877>
AV: Thefts <2829>, covetousness <4124>, wickedness <4189>, deceit <1388>, lasciviousness <766>, an evil <4190> eye <3788>, blasphemy <988>, pride <5243>, foolishness <877>: {covetousness...: Gr. covetousnesses, wickednesses}