Back to #3699
Mark 14:14
dan ke rumah mana pun dia masuk katakan kepada pemilik rumah Guru berkata Di manakah ruang tamu-Ku tempat Aku boleh makan Paskah bersama murid-murid-Ku
<2532> <3699> <1437> <1525> <2036> <3588> <3617> <3754> <3588> <1320> <3004> <4226> <1510> <3588> <2646> <3450> <3699> <3588> <3957> <3326> <3588> <3101> <3450> <5315>
AV: And <2532> wheresoever <3699> <1437> he shall go in <1525> (5632), say ye <2036> (5628) to the goodman of the house <3617>, <3754> The Master <1320> saith <3004> (5719), Where <4226> is <2076> (5748) the guestchamber <2646>, where <3699> I shall eat <5315> (5632) the passover <3957> with <3326> my <3450> disciples <3101>?