Back to #833
Luke 11:21
Jika seorang yang kuat dengan bersenjata lengkap menjaga istananya sendiri harta bendanya pasti dalam keadaan aman
<3752> <3588> <2478> <2528> <5442> <3588> <1438> <833> <1722> <1515> <1510> <3588> <5224> <846>
AV: When <3752> a strong man <2478> armed <2528> (5772) keepeth <5442> (5725) his <833> palace <1438>, his <846> goods <5224> (5723) are <2076> (5748) in <1722> peace <1515>: