Back to #1832
Acts 21:37
Sementara Paulus akan dibawa masuk ke markas Paulus berkata kepada kepala pasukan Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu Dan kepala pasukan itu menjawab Kamu tahu bahasa Yunani
<3195> <5037> <1521> <1519> <3588> <3925> <3588> <3972> <3004> <3588> <5506> <1487> <1832> <3427> <2036> <5100> <4314> <4571> <3588> <1161> <5346> <1676> <1097>
AV: And <5037> as Paul <3972> was to be <3195> (5723) led <1521> (5745) into <1519> the castle <3925>, he said <3004> (5719) unto the chief captain <5506>, May <1487> <1832> (5748) I <3427> speak <2036> (5629) <5100> unto <4314> thee <4571>? <1161> Who <3588> said <5346> (5713), Canst thou speak <1097> (5719) Greek <1676>?