Back to #5302
Romans 3:23
sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah
<3956> <1063> <264> <2532> <5302> <3588> <1391> <3588> <2316>
AV: For <1063> all <3956> have sinned <264> (5627), and <2532> come short <5302> (5743) of the glory <1391> of God <2316>;
Hebrews 12:15
Pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang
<1983> <3361> <5100> <5302> <575> <3588> <5485> <3588> <2316> <3361> <5100> <4491> <4088> <507> <5453> <1776> <2532> <1223> <846> <3392> <3588> <4183>
AV: Looking diligently <1983> (5723) lest <3361> any man <5100> fail <5302> (5723) of <575> the grace <5485> of God <2316>; lest <3361> any <5100> root <4491> of bitterness <4088> springing <5453> (5723) up <507> trouble <1776> (5725) [you], and <2532> thereby <1223> <5026> many <4183> be defiled <3392> (5686); {fail...; or, fall from}