Back to #1854
2 Corinthians 4:16
Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati Walaupun tubuh lahiriah kami makin merosot keadaannya tetapi manusia batiniah kami selalu diperbarui hari demi hari
<1352> <3756> <1573> <235> <1487> <2532> <3588> <1854> <2257> <444> <1311> <235> <3588> <2080> <2257> <341> <2250> <2532> <2250>
AV: For which cause <1352> we faint <1573> (5719) not <3756>; but <235> though <1499> our <2257> outward <1854> man <444> perish <1311> (5743), yet <235> the inward <2081> [man] is renewed <341> (5743) day <2250> by <2532> day <2250>.