Back to #54
2 Corinthians 6:6
dengan penuh kemurnian pengetahuan kesabaran kemurahan Roh Kudus kasih yang tulus
<1722> <54> <1722> <1108> <1722> <3115> <1722> <5544> <1722> <4151> <40> <1722> <26> <505>
AV: By <1722> pureness <54>, by <1722> knowledge <1108>, by <1722> longsuffering <3115>, by <1722> kindness <5544>, by <1722> the Holy <40> Ghost <4151>, by <1722> love <26> unfeigned <505>,
2 Corinthians 11:3
Namun aku takut jangan-jangan sama seperti ular yang dengan kelicikannya menipu Hawa begitu pula pikiranmu akan disesatkan dari ketulusan dan kemurnian pengabdian dalam Kristus
<5399> <1161> <3361> <4458> <5613> <3588> <3789> <1818> <2096> <1722> <3588> <3834> <846> <5351> <3588> <3540> <5216> <575> <3588> <572> <2532> <3588> <54> <3588> <1519> <3588> <5547>
AV: But <1161> I fear <5399> (5736), lest <3381> by any means <4458>, as <5613> the serpent <3789> beguiled <1818> (5656) Eve <2096> through <1722> his <846> subtilty <3834>, so <3779> your <5216> minds <3540> should be corrupted <5351> (5652) from <575> the simplicity <572> that is in <1519> Christ <5547>.