Back to #4907
Ephesians 3:4
Saat membaca ini kamu dapat memahami pengertianku mengenai rahasia Kristus
<4314> <3739> <1410> <314> <3539> <3588> <4907> <3450> <1722> <3588> <3466> <3588> <5547>
AV: Whereby <4314> <3739>, when ye read <314> (5723), ye may <1410> (5736) understand <3539> (5658) my <3450> knowledge <4907> in <1722> the mystery <3466> of Christ <5547>)