Back to #4704
Ephesians 4:3
berusahalah sekuat tenaga untuk memelihara kesatuan Roh dalam ikatan damai sejahtera
<4704> <5083> <3588> <1775> <3588> <4151> <1722> <3588> <4886> <3588> <1515>
AV: Endeavouring <4704> (5723) to keep <5083> (5721) the unity <1775> of the Spirit <4151> in <1722> the bond <4886> of peace <1515>.