Back to #5158
2 Thessalonians 3:16
Tuhan damai sejahtera kiranya memberimu kedamaian setiap waktu dan dalam segala keadaan Tuhan menyertai kamu semua
<846> <1161> <3588> <2962> <3588> <1515> <1325> <5213> <3588> <1515> <1223> <3956> <1722> <3956> <5158> <3588> <2962> <3326> <3956> <5216>
AV: Now <1161> the Lord <2962> of peace <1515> himself <846> give <1325> (5630) you <5213> peace <1515> always <1223> <3956> by <1722> all <3956> means <5158>. The Lord <2962> [be] with <3326> you <5216> all <3956>.