Back to #4357
1 Timothy 5:5
Sedangkan janda yang betul-betul janda dan hidup seorang diri ia harus menaruh harapannya kepada Allah serta terus menaikkan permohonan dan doa siang dan malam
<3588> <1161> <3689> <5503> <2532> <3443> <1679> <1909> <3588> <2316> <2532> <4357> <3588> <1162> <2532> <3588> <4335> <3571> <2532> <2250>
AV: Now <1161> she that is a widow <5503> indeed <3689>, and <2532> desolate <3443> (5772), trusteth <1679> (5758) in <1909> God <2316>, and <2532> continueth <4357> (5719) in supplications <1162> and <2532> prayers <4335> night <3571> and <2532> day <2250>.