Back to #932
Hebrews 11:33
yang oleh iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan melakukan kebenaran mendapatkan janji-janji dan mengatupkan mulut singa-singa
<3739> <1223> <4102> <2610> <932> <2038> <1343> <2013> <1860> <5420> <4750> <3023>
AV: Who <3739> through <1223> faith <4102> subdued <2610> (5662) kingdoms <932>, wrought <2038> (5662) righteousness <1343>, obtained <2013> (5627) promises <1860>, stopped <5420> (5656) the mouths <4750> of lions <3023>,