Back to #1228
1 Peter 5:8
Waspadalah dan berjaga-jagalah Musuhmu si Iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya
<3525> <1127> <3588> <476> <5216> <1228> <5613> <3023> <5612> <4043> <2212> <2666>
AV: Be sober <3525> (5657), be vigilant <1127> (5657); because <3754> your <5216> adversary <476> the devil <1228>, as <5613> a roaring <5612> (5740) lion <3023>, walketh about <4043> (5719), seeking <2212> (5723) whom <5101> he may devour <2666> (5632):