Back to #611
Go Up ↑ << John 8:49 >>
Go Up ↑ << John 8:49 >>
KJV : Jesus <2424> answered <611> (5662), I <1473> have <2192> (5719) not <3756> a devil <1140>; but <235> I honour <5091> (5719) my <3450> Father <3962>, and <2532> ye <5210> do dishonour <818> (5719) me <3165>.
NASB : Jesus answered, "I do not have a demon; but I honor My Father, and you dishonor Me.
NASB# : Jesus<2424> answered<611>, <R>"I do not have<2192> a demon<1140>; but I honor<5091> My Father<3962>, and you dishonor<818> Me.</R>
Yesus
menjawab
Aku
tidak
kerasukan
roh
jahat
tetapi
Aku
menghormati
Bapa-Ku
tetapi
kamu
tidak
menghormati
Aku
<611> apekriyh
answer 250 [v; 250]
<2424> ihsouv
Jesus 972, Jesus (Joshua) 2 [n pr m; 975]
<1473> egw
I 365, my 2 [pron; 370]
<1140> daimonion
devil 59, god 1 [n n; 60]
<3756> ouk
not 1210, no 147 [particle; 1537]
<2192> ecw
have 613, be 22 [v; 712]
<235> alla
but 573, yea 15 [conj; 637]
<5091> timw
honour 19, value 2 [v; 21]
<3588> ton
which 413, who 79 [article; 543]
<3962> patera
Father 268, father 150 [n m; 419]
<3450> mou
my 501, me 52 [pron; 587]
<2532> kai
and 8173, also 514 [conj; 9251]
<5210> umeiv
ye 235, ye yourselves 1 [pron; 242]
<818> atimazete
dishonour 3, entreat shamefully 1 [v; 6]
<3165> me
me 263, I 37 [pron; 302]