Back to #70
Go Up ↑ << 2 Corinthians 6:5 >>
Go Up ↑ << 2 Corinthians 6:5 >>
KJV : In <1722> stripes <4127>, in <1722> imprisonments <5438>, in <1722> tumults <181>, in <1722> labours <2873>, in <1722> watchings <70>, in <1722> fastings <3521>; {in tumults: or, in tossings to and fro}
NASB : in beatings, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in hunger,
NASB# : in beatings<4127>, in imprisonments<5438>, in tumults<181>, in labors<2873>, in sleeplessness<70>, in hunger<3521>,
pukulan
pemenjaraan
kerusuhan
jerih
payah
tidak
tidur
kelaparan
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<4127> plhgaiv
plague 12, stripe 5 [n f; 21]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<5438> fulakaiv
prison 36, watch 6 [n f; 47]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<181> akatastasiaiv
confusion 2, tumult 2 [n f; 5]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<2873> kopoiv
labour 13, trouble + \\3830\\ 5 [n m; 19]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<70> agrupniaiv
watching 2 [n f; 2]
<1722> en
in 1902, by 163 [prep; 2801]
<3521> nhsteiaiv
fasting 7, feast 1 [n f; 8]