Index | Index Adjective | Type Adjective: Prev # (243) Next # (1342)

Prev # (1187)
Next # (1189)
Strong#:1188 // dexiov dexios
Orig:adj // from \\1209\\
NASB:==>right(22), right hand(31), right-hand(1).
AV=53==>right hand 39, right 12, right side 2
Definition:
 1) the right, the right hand
 2)) metaph.
     2a) a place of honour or authority
    NASB:  the right hand or side:

Total: 54
CHECKED
kanan10··········
kanan-Ku [3450]5·····
kanannya4····
kanan-Nya1·
kanan-Mu [4675]1·
sebelah1·
kananmu1·
kanan-Nya [846]1·
sebelah kanan9·········
tangan kanan6······
tangan kanan-Nya3···
sebelah kanan-Nya [846]3···
pipi kanan1·
tangan kananmu1·
tangan kanan-Nya [846]1·
tangan kananmu [4675]1·
sebelah kanan-Nya1·
tangan kanan-Ku1·
sebelah kanan-Ku [3450]1·
sebelah kanan-Mu1·
sebelah kananku1·
UNCHECKED
Next # (1189)
Prev # (1187)