Index | Index Verb | Type Verb: Prev # (1410) Next # (1492)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (1065) Next # (1904)

Prev # (1458)
Next # (1460)
Strong#:1459 // egkataleipw egkataleipo
Orig:v // from \\1722\\ and \\2641\\
NASB:==>abandon(1), abandoned(1), deserted(2), forsake(1), forsaken(3), forsaking(1), left(1).
AV=9==>forsake 7, leave 2
Definition:
 1) abandon, desert
    1a) leave in straits, leave helpless
    1b) totally abandoned, utterly forsaken
 2) to leave behind among, to leave surviving
    NASB:  to leave behind, i.e. (in a good sense) let remain over or (in a bad sense) desert:

Total: 10
CHECKED
meninggalkan6······
ditinggalkan2··
mengabaikanmu1·
menjauhkan diri1·
UNCHECKED
Next # (1460)
Prev # (1458)