Index | Index Pronoun | Type Pronoun: Prev # (1700) Next # (2254)

Prev # (2248)
Next # (2250)
Strong#:2249 // hmeiv hemeis
Orig:pron // nom. plural of \\1473\\
NASB:==>ourselves(2).
AV=126==>we 122, us 3, we ourselves 1
Definition:
 1) us, we etc.
    NASB:  XXX

Total: 128
CHECKED
kami63·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ·········· ···
kita39·········· ·········· ·········· ·········
Kami15·········· ·····
Kita7·······
kamu1·
kitalah [1510]1·
kepadamu1·
Engkau dan Aku1·
UNCHECKED
Next # (2250)
Prev # (2248)