Index | Index Noun | Type Noun: Prev # (2250) Next # (3196)

Index | Index Rare | Type Rare: Prev # (1102)

Prev # (2730)
Next # (2732)
Strong#:2731 // katoikhsiv katoikesis
Orig:n f // from \\2730\\
NASB:==>dwelling(1).
AV=1==>dwelling 1
Definition:
 1) dwelling, abode
    NASB:  dwelling:

Total: 1
CHECKED
tinggal [2192]1·
UNCHECKED
Next # (2732)
Prev # (2730)