Index | Index Verb | Type Verb: Prev # (154) Next # (568)

Index | Index Semirare | Type Semirare: Prev # (303) Next # (568)

Prev # (352)
Next # (354)
Strong#:353 // analambanw analambano
Orig:v // from \\303\\ and \\2983\\
NASB:==>pick(1), received(1), take(1), take...on board(1), taken(5), taking(1), took(2), took...on board(1).
AV=13==>take up 4, receive up 3, take 3, take in 2, take into 1
Definition:
 1) to take up, raise
 2) to take up (a thing in order to carry or use it)
    NASB:  to take up, raise:

Total: 13
CHECKED
terangkat3···
diangkat3···
pakailah1·
menjemputnya1·
Jemputlah1·
ambillah1·
mengambil1·
menjemput1·
membawa1·
UNCHECKED
Next # (354)
Prev # (352)