Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 15765 words leftmereka (186), kepadanya (128), kepadamu (121), kepadaku (54), di (41), menjadi (37), kami (35), bagimu (28), dalamnya (26), kita (25), aku (22), memiliki (21), mempunyai (20), perempuan (18), berkata (18), sendiri (17), baginya (16), Allah (16), Aku (14), syikal (12), TUHAN (12), bagiku (12), Yakub (12), pemerintahan (12), seberat (12), Undian (12), tidak (11), Musa (11), seorang (10), orang (10), negeri (9), untukmu (9), Mereka (9), imam (9), mazbah (8), tinggal (8), persembahan (8), dia (8), Tuanku (8), tanah (8), Israel (7), datang (7), kamu (7), perjanjian (7), Elisa (7), Salomo (6), Dia (6), Perempuan (6), pesan (6), tempat-tempat (6), raja (6), hamba (6), anak (6), Saul (6), anaknya (6), membuat (6), kurban (6), melawan (5), Simson (5), mempersembahkan (5), binatang (5), Raja (5), melakukan (5), Bileam (5), Bezaleel (5), daging (5), Ishak (5), Imam (5), kepada-Mu (5), Yusuf (5), bait (5), Tuhan (5), umat Israel (5), pintu gerbang (5), orang-orang (4), api (4), menyuruh (4), rambut (4), Daud (4), sungai (4), bulu (4), Yehu (4), Hagar (4), berfirman (4), uang (4), keturunan (4), perempuan-perempuan (4), hidupnya (4), tempat (4), Ribka (4), penduduk (4), awan (4), pintu (4), darah (4), air (4), minum (4), pedang (4), kota (4), hidupmu (4), Ayub (4), jangan (4), menimpa (4), pergi (4), katanya (4), hatinya (4), istrinya (3), Eli (3), surat (3), orang Israel (3), bertanggung jawab (3), membawa (3), bangsa-bangsa (3), roti (3), hukumannya (3), melihat (3), tembok (3), gulungan (3), diberikan (3), Yehuda (3), Abraham (3), tepung (3), lain (3), perkara (3), terbuat (3), Gehazi (3), meninggalkan (3), berjalan (3), hukuman (3), kayu (3), mayat (3), bangsa (3), semua (3), tahun (3), Sion (3), Esau (3), Boas (3), mayatnya (3), kepada (3), batu-batu (3), makanan (3), benar-benar (3), tertuju (3), kerajaan (3), Yerusalem (3), malaikat (3), menghasilkan (3), hewan (3), jelai (3), baik (3), Tirus (3), Yoab (3), terletak (3), perempuan ...... suaminya ........ perempuan ............ kauinginkan (2), semuanya itu tidak (2), yang hidup (2), Pintu gerbang (2), Ishak ... sumur (2), budak perempuan (2), orang-orang Yehuda (2), bait Allah (2), baju efod (2), orang Lewi (2), melarikan diri (2), makanan itu (2), Kaki dian (2), Sungai Yordan (2), kata mereka (2), anak laki-laki (2), orang muda (2), semuanya ... tidak (2), pekerjaan (2), sarang (2), mengikuti (2), dipanjatkan (2), Gadis (2), puasa (2), mengancam (2), nama-Ku (2), kuat (2), menggunakan (2), ilah-ilah (2), Yesaya (2), Nyanyian (2), Hamba (2), menghukum (2), negerinya (2), nyanyian (2), melihatnya (2), kepunyaannya (2), mengandung (2), Amnon (2), patung (2), tabut (2), berada (2), berkuasa (2), tersisa (2), urusanmu (2), kepunyaan (2), rumahnya (2), pembangunan (2), kerajaannya (2), Persembahkan (2), terdengarlah (2), Yitro (2), anak-anak (2), Naomi (2), menyerang (2), jahat (2), dosa (2), umat-Nya (2), Harun (2), atasnya (2), terdengar (2), sekitarnya (2), gadis-gadis (2), Benhadad (2), Laban (2), perak (2), terhadap (2), suaminya (2), rumah (2), Air (2), umat (2), Firaun (2), menutupinya (2), berarti (2), membunuh (2), berdiri (2), laki-laki (2), mengharapkan (2), langit (2), berhala (2), Papan-papan (2), bagian (2), berperang (2), domba (2), sosok (2), budaknya (2), Manusia (2), Laki-laki (2), tumbuh (2), keduanya (2), perang (2), mendengar (2), jenis (2), melakukannya (2), kembali (2), emas (2), Kepada (2), Baal (2), gadis (2), firman (2), mendatangkan (2), Dewa (2), hidup (2), hewan-hewan (2), kebun (2), Hizkia (2), mendapat (2), Gideon (2), orang-orang (2), Hagri (2), anak (2), menemui (2), Izinkanlah (2), bertugas (2), Rahel (2), sumber-sumber (2), kedudukannya (2), Rahab (2), keluarga (2), Kain (2), Mikha (2), jabatan (2), serafim (2), ganti (2), dihukum (2), sebanyak (2), Terdengar (2), tanpa (2), menuju (2), milik (2), barang (2), memerintah (2), Setiap kali makhluk-makhluk hidup .... roda-roda ....... makhluk-makhluk hidup .... roda-roda ..... makhluk-makhluk hidup (1), pertama ........... kedua ... menonjol ... kaki dian ........... ketiga ... menonjol (1), Malaikat ............ bagi keledai itu untuk melewatinya Keledai itu juga tidak (1), penyakit ....... itu tidak menyebar di kulit tujuh hari kemudian imam harus memeriksanya lagi Jika (1), Lalu ketika dia tidur perempuan itu mengambil ketujuh kepangan rambutnya menjalinnya dengan lungsin ............. Simson (1), Kemudian TUHAN bertanya kepadanya Dengan apa (1), menggulungmu ...... melemparkanmu ke tanah yang lapang Di sanalah kamu akan mati dan di sanalah kereta-kereta kemuliaanmu akan tinggal hai kamu yang menjadi aib di rumah tuanmu (1), Bait Suci ............................ semakin bertambah .......... lantai ..... lantai ..... lantai (1), Tirai di sisi utara panjangnya 100 hasta dengan dua puluh tiang dan dua puluh alasnya yang terbuat dari perunggu .............. penyangga tirai (1), Lihatlah dua keranjang ara diletakkan di depan bait TUHAN (1), perintah-Nya ................. aku tidak akan melakukan apa pun melawan perintah-Nya (1), naik ke pintu gerbang .......... pintu gerbang itu memiliki ........ hiasan (1), budak perempuan ............ budak perempuan itu baginya tuannya harus (1), Kereta ... ditarik ......... kereta yang ditarik kuda-kuda ....... kereta yang ditarik kuda-kuda (1), Umat ................... Persembahan-persembahan (1), umat Israel ...... awan itu tidak bergerak ...... baru bergerak (1), barang itu harus ...... benda ......... barang tersebut (1), Elyasib ......... Tobia .............. bait Allah ......................... hukum Taurat (1), makanan dan air ..... Hagar ... menyerahkan .......... perempuan (1), tuannya ... istri ... tuannya ............ terhadap budak perempuannya (1), di seberang Sungai Yordan ................... Sungai Yordan (1), mengambil ............. dan yang berada .... pengawasan keluarga (1), raja ....................... seluruhnya akan berada dalam kekuasaan (1), Hal itu ditulis ...... memberikan .............. orang-orang Israel (1), tempat tinggal ............ sebelah barat ....... Pergilah melewati (1), melakukan perbaikan ...... di depan .................. melakukan perbaikan (1), orang yang dinazarkan itu boleh ditebus (1), Patutkah ......... menempatkan ..... bahaya .... mempertaruhkan ...... air ..... Daud ..... air (1), dan berkata kepadanya Inilah yang Benhadad katakan (1), Yusuf tidak senang akan hal itu Yusuf (1), Pergilah ....................... di sana seperti .... peroleh di sini (1), Mered mengambil Bica putri Firaun kemudian perempuan (1), pertama ........... kedua ... menonjol .............. ketiga ... menonjol .......... kaki dian (1), dia berkata Penuhilah empat tempayan dengan air dan tuanglah ke atas kurban bakaran di atas kayu bakar itu ............ Lakukanlah ........ melakukannya (1), aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain (1), tiang pintu yang satu ..... yang lain (1), setengah dari daerah perbukitan di Gilead (1), Dia berjalan dengan kuasanya yang besar (1), dihitung ...... Lamanya waktu dia tinggal pada pendatang itu harus dihitung (1), Abraham ........... orang benar ............. kota ...... orang benar (1), Allah .... Zipora (1), dewa ........................ dewa (1), atas kesalahannya (1), dipakai .... ibadah (1), membawa kebinasaan (1), Tamar ................................... Syela (1), loh-loh tersebut (1), perbuatanmu ...... melawanmu (1), raja ................... terbakar (1), daging ....... belanga (1), Suara ....... menakutkan (1), Yusuf ... saudara-saudaranya (1), Libni ...... Yahat (1), burung puyuh (1), perempuan ....... menyerangmu (1), perempuan ... bebas dari nazar dan janjinya (1), nazar atau janji itu ...... suaminya ................ istrinya (1), belanga yang najis ........... makanan ............. yang najis (1), berkelahi melawan ...... melawan ...... melawan .... melawan (1), dia mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan (1), Firaun menyuruh Yusuf ......... Yusuf ...... Firaun ... menguasai (1), harus berkemah di sebelah suku Efraim (1), tidak boleh kamu makan ...... pelanduk (1), Anak panah ........ mata panah yang (1), imam ... menyuruh ......................... dalam tubuhnya ... menyebabkan (1), perempuan ..... perempuan .......... menjadi istri Imam (1), rangkaian ............... yaitu di ujung tirai (1), berkemah di samping suku Ruben (1), anak buahmu .......... panglima .... anak buahnya (1), tubuhnya Saat itu ... masih duduk (1), kambing itu harus dibawa keluar (1), berkemah di dekat suku Efraim (1), barang-barang ....... kepada pemilik barang-barang ...... mempersembahkan (1), suaminya .... nazar dan janji ......... istrinya (1), pohon zaitun milik orang jahat (1), kebunnya ..... yang baik tetapi kebun (1), anakku ..... memalukan ............ buktinya ......... tempat tidur (1), salah satu dari tiga kota (1), negara ........... kepala juru minuman itu (1), daging .... masih ada di dalamnya (1), orang benar ........... orang benar ....... kota (1), hidup hanya beberapa ..................... dianggap ........... dianggap (1), berdiri lebih tinggi ........ kitab Taurat (1), seperti orang yang sakit ingatan (1), Eliezer .... Rehabya .... Yesaya .... Yoram ..... Zikhri (1), emas .................. emas .... emasnya ........... perak ...... perak (1), tangan orang Aram ... orang-orang Yehuda (1), Patutkah mereka meminta petunjuk (1), Yusuf ..... Potifar ... Yusuf ........... Yusuf (1), dibuat-Nya ........ dilakukan-Nya ... melihat .... menggunakan (1), Hitunglah jumlah semua orang (1), anak Bina ..... Refaya ..... Elasa (1), Lot dan keluarganya .... kota (1), Pemilik ternak ............... pemilik .... hewan (1), anak .... anak .... anak .... anak (1), ditahirkan ......... memberikan semua persembahan (1), hasil panen tahun kedelapan (1), Sutelah ..... Bered ..... Tahat ...... Elada (1), Engkau ada di sana (1), menyuruh ...... kataku ........ menjadi istri (1), bangkai .... binatang najis ................ belanga (1), perempuan .... menunjukkan lelehan darahnya (1), umat-Ku sebagai hasil sulungnya (1), sedang duduk bersama-sama .................. datang (1), sapi ... menghadap ke dalam (1), Ishak ....... sumur-sumur .... Abraham ... dahulu (1), Di dalam kitab tersebut (1), Tuanku ..... Tuanku ............ Tuanku ....... Tuanku (1), melawan ...... hukum-hukum-Mu ....... nenek moyang (1), imam ......... disembelih di atas (1), diucapkan oleh seorang istri (1), Buah-buah yang kamu tinggalkan (1), mereka mendapat .................. mereka berjumlah (1), dilakukan oleh rombongan sebelumnya (1), orang yang bersalah .......... keturunan (1), Hizkia lakukan dengan penuh (1), Yakub yang tidak berbulu (1), gugur ... hujan musim semi (1), di tanah ...... semua binatang (1), kerub-kerub ..... roda-roda ........ kerub-kerub .................. roda-roda (1), tiga puluh anak perempuan (1), baru ........ dinamainya .... dinamainya ..... dinamainya (1), Benhadad ................. perdagangan ........... Kata Ahab (1), Zima ..... Yoah ..... Ido ...... Zerah (1), Setiap orang yang datang (1), Mered lainnya seorang perempuan (1), sekeliling jemaat-Ku ................ orang-orang jahat (1), di hadapan-Mu .... kurban bakaran (1), diiringi bunyi ........ orang Asyur (1), kakinya ....... jenis serangga ........... makan (1), menyembah patung yang lain (1), Yesaya ..... Refaya ..... Arnan ...... Obaja (1), Tahat ..... Zabad ....... Ezer ... Elad (1), imam ... menyuruh ................. tubuhnya ... mendatangkan (1), tidak boleh dimakan ...... kelinci (1), harus berada di sebelah (1), anak buahmu ............ anak buahnya (1), tempat orang-orang miskin ... pakaiannya (1), jangan khianati orang-orang pelarian (1), anak buahnya ................................... anak buah (1), Rut ..... Boas ..... Rut ........ Boas (1), melakukan semua kenajisan .......... negeri (1), keadaan lapar .................. rasa hausnya (1), walaupun dia bukan ibumu (1), tidak ada gunanya lagi (1), binatang yang dia nazarkan (1), dengan jelas .......... Esau .... Ayah (1), logam .... menguatkan hati (1), belas kasihanmu ....... kata-kata (1), lebih besar ..... wilayah (1), tampak .... orang lain (1), binatang yang lain (1), nama Yehuda ...... terhadap Yehuda (1), yang satu .... yang lain (1), gadis ...... anaknya kepada laki-laki (1), ketetapan dan peraturan (1), Bileam ............... di depannya (1), Bina ..... Rafa ..... Elasa (1), Harun ..... Eleazar ..... Pinehas (1), Salomo .......... bejana ....... bejana (1), memiliki panjang ............ panjangnya (1), kejahatan ............. pintu-pintu .... pintu-pintu (1), Tuhan ............... orang benar (1), membawa ke pembuangan (1), bangsa yang besar (1), semua benda kudus (1), orang awam .................. dilakukan (1), kelebihan ........ pohon anggur (1), Nuh .............. Nuh ...... merpati (1), Tiba-tiba terdengar perintah (1), Malkia ... melakukan perbaikan (1), Harun ......... kurban sajian (1), Amazia ..... Amazia ........... Amazia (1), Zerahya ..... Merayot ..... Amarya (1), Yosafat ..... Yoram ..... Ahazia (1), sampai menyentuh tanah (1), raja orang Kasdim (1), Asir ......... Uriel ...... Uzia (1), tubuhnya ...... seperti daging (1), membeli mas kawin (1), hikmat yang sejati (1), orang yang berpenyakit (1), hamba Abraham ........ ketahuilah (1), perempuan .... Yusuf .......... Yusuf (1), Boas ....... Rut ...... menyimpan (1), melakukan yang jahat (1), juga tidak karena (1), orang-orang suruhan ............... Nabiah (1), perkataannya .... Lewi ....................... wanita (1), Yotam ..... Ahas ..... Hizkia (1), orang Mesir memberi (1), Nahat ..... Eliab ...... Yeroham (1), barisan depannya ....... barisan (1), tidak taat .... mengatakan (1), milik kepunyaannya dahulu (1), kambing ....... di atas (1), menjauhi ................... perjalanannya ........ menjauhi (1), bertugas ................. bertugas menjaga (1), Elia .... bakar ........... bakar (1), badannya .... memisahkan ........ Laban (1), abdimu ....... negeri ......... memimpin (1), sapi ...................... sisa ............... mazbah (1), sepanjang siang hari (1), terpaksa ... sebagian ........... kembali (1), adat istiadat zaman (1), kamar-kamar .............. barang-barang .......... barang-barang (1), Akhirnya Abraham ............................... orang (1), Berhala anak sapi (1), Gadis ....... laki-laki ......... perempuan (1), mengurus ................... berhubungan ... benda-benda (1), berkaitan dengan barang-barang (1), budakmu Ingatlah ......... upah (1), berada di sebelah (1), Bayang-bayang ...... matahari buatan (1), yang pergi berperang (1), Yehu ......... Izebel .......... Mayatnya (1), kedua trompet ...... Israel (1), anak .... anak ..... anak (1), Selanjutnya imam ..... pangkal (1), kebun .... kebun ...................... tidak (1), Mesir ... meminta pertolongan (1), tidak ............. menyuruhmu pergi (1), di Sungai Yordan (1), Tahan ..... Ladan ...... Amihud (1), Jangan buat berhala (1), dapat menyelidiki negeri (1), jalan ...... Tembok ........ tembok (1), binatang yang dipersembahkan (1), istrinya ...... istri ..... laki-laki (1), Uza ..... Simei ...... Hagia (1), Lot ...... ke belakang (1), penjagaan ..... pintu gerbang (1), bergabung .......... kurban Paskah (1), tempat .......... kawanan ternak (1), peralatanmu ... melalui lubang (1), tanduk ............ tanduk ............... tanduk-tanduk (1), Daud juga meninggalkan (1), Umat Israel berangkat (1), mengambil air ... membawa (1), tempat-tempat ......... di udara (1), Simei ..... Mikha ...... Reaya (1), melihat ...... permintaan ...................... Pulanglah (1), rempah-rempah ............... rempah-rempah ....... berkata (1), perempuannya budak perempuannya (1), ditimpakan atas kita (1), Orang-orang Filistin ............ ilah-ilah (1), benang berwarna ................... tirai (1), nenek moyang bangsa (1), sebagai kurban curahan (1), nenek moyang ..................... musuh-musuh (1), Rehabeam ..... Abia ..... Asa (1), Asir ..... Elkana ...... Ebyasaf (1), Abisua ..... Buki ..... Uzi (1), Imam ............. mati mendadak (1), berhubungan dengan benda-benda (1), jauh di atas (1), matahari ....... buatan ....... bayangan (1), tali-tali jimat ............ buru (1), Yoas ..... Amazia ..... Azarya (1), Musa dan Harun (1), pakaian ... bahan kulit (1), imam .............................. darah ....... ditahirkan (1), makanan ................ segala sesuatu (1), pasukan-pasukan pendudukannya ........... wajib (1), yang bersalah ............. keturunan (1), dengan air itu (1), tempat tinggalmu ................... pembunuh (1), Laban ......... Yakub ... Yakub (1), menghitung .... menjadi milik (1), karena cara hidup (1), malaikat ............................................ biarlah .... rumput (1), keturunannya .............. diberikan ...... keturunannya (1), dari masa hidupku (1), mereka ..... mereka ................ pertama (1), menentukan ............ terjadi kekacauan (1), pembuangan .... dalam daftar (1), orang bersalah .... Ia (1), hambanya ....... harta miliknya (1), Harun ... anak-anaknya ....... imam (1), Beria ....... Resef ...... Telah (1), menerima tanah ........................................ memanjang (1), persembahan .... pemimpin .......... persembahan (1), Mahli ..... Libni ...... Simei (1), penduduk negeri Tema (1), anak .... anak .... anak (1), orang Lewi rumah (1), kuterima .... tanggung jawabmu (1), berwarna ........ tidak berbahaya (1), bangga ... tinggikan ... melaksanakan (1), Yeremia .... Yeremia (1), berkata ..................... anggur (1), Hadoram membawa (1), aliran air (1), kurban persembahan (1), raja Babel (1), menjadi sombong (1), perempuan ..... Yusuf (1), pemilik sapi (1), masih tinggal (1), serbuk kayu (1), Perayaan .............. melihatnya (1), perempuan ... pergi (1), lembah .... seberang (1), sepuluh hari (1), persembahan sukarela (1), Ayahnya ........................... ayahnya (1), Yoyakhin .............. raja (1), Elisama ...... Nun (1), lain .......... lain (1), Kepada ...... mereka (1), beraroma ......... terdengar (1), anggota tubuh (1), punya apa-apa (1), yang terbaik (1), Aminadab ...... Korah (1), Ketiganya ........... umatmu (1), melihat .... jangan (1), Abram ................... Abram (1), kuda ... kereta (1), semua dosa (1), laki-laki ...... menyebabkan (1), barang-barang miliknya (1), menjadi rajamu (1), Rahel ..... Yakub (1), tanah ................................. Lewi (1), Nilai tebusan (1), Yehudi ......... gulungan (1), domba Pesakh (1), hamba Abraham (1), nenek moyang (1), hasil tanah (1), dengan Tamar (1), kota itu (1), tempat persembunyian (1), Kemudian Bileam (1), jemaat-Nya ..... berkata (1), binatang .............. binatang (1), pohon anggur (1), Lihatlah ....................... Bileam (1), langit ..... gulungan (1), tempat pengasingan (1), kesalahan ...... semua (1), Semaya ...... Gog (1), Anak ....... Anak (1), bersamamu ... Yakub (1), Orang-orang Benyamin (1), masuk .... minyak (1), melempar undi (1), duduk makan (1), tinggallah denganku (1), Daud berkata (1), seorang perempuan (1), berdiri ... pandanglah (1), di sana (1), hari .... hari (1), hidupnya kekayaan (1), Saul ..... perempuan (1), suku Ruben (1), memakan ..... memakan (1), domba ....................... domba (1), Rasa lapar (1), Israel .............. banyak (1), harta .... kaya (1), Tuanku ....... Tuanku (1), sesuai jalannya (1), pelayan imam (1), kaki ...... kaki (1), melintasi api (1), keledai .......... keledai (1), harta benda (1), orang-orang Benyamin (1), tertuju kepada (1), perkataan-Ku ... perkataan (1), orang-orang Hebron (1), mendatangkan ..... ditimpakan (1), hewan .................. babi (1), 273 orang (1), melakukan perbaikan (1), bagaimana menghindarinya (1), berkembang biak (1), satu ....... lain (1), nazar ... janjinya (1), dari mereka (1), kerajaan ...... kerajaan (1), persembahan bakaran (1), Seluruh hasil (1), Amnon ........... Tamar (1), kakak perempuannya (1), waktu ....... waktu (1), mempersembahkan ....................... dipersembahkan (1), tinggal ..... bangsa-bangsa (1), mazbah ....... mazbah (1), perempuan ........ Efraim (1), telah meninggal (1), membuat ................... Lot (1), ke pembuangan (1), bukit batu (1), anak perempuanmu (1), pedang ...... pedang (1), orang benar (1), persembahan .... diberikan (1), memerintah sebagai (1), anak ................. Daud (1), lubang kubur (1), penduduk ...... penduduk (1), orang bodoh (1), Hasil undi (1), lebih rendah (1), TUHAN .... Hosea (1), pohon-pohon tarbantin (1), seorang manusia (1), membuang mayat (1), jendela .................. bahtera (1), tiang ....... tiang (1), nikmatilah tanah (1), Simson ................. tali-tali (1), Asyur ............. mengayunkan (1), didaftar menurut (1), yang ditawan (1), seekor binatang (1), Israel ............... Midian (1), satu ... gandum (1), Sanak saudara (1), budaknya ............... budaknya (1), lebih ringan (1), Yusuf .......... saudara-saudaranya (1), belalang melahap (1), Amnon ........ Suruhlah (1), menjadi budak (1), binatang ... pelirnya (1), menang .......... pasir (1), sangkut pautnya (1), induk singa (1), Rut ........ istrinya (1), bumi .......... langit (1), segala sesuatunya (1), tidak dapat (1), Rut ......... Boas (1), satu ....... satu (1), sebelah selatan (1), diiringi nyanyian (1), Allah ...... melihat (1), Allah ............. Allahmu (1), anak-anak laki-laki (1), tanpa menggunakan (1), tidak mendakwamu (1), Ahazia ............. mendatangi (1), menjadi pengawas (1), bersemayam .......................... hatinya (1), semua binatang (1), Perempuan ........ Simson (1), Salum ...... Mibsam (1), meninggalkan ........ kepada-Ku (1), bangsa Israel (1), keledai ......... keledaimu (1), nyawa .......... nyawa (1), mereka berbicara (1), Firman TUHAN (1), Esau ............ Yakub (1), berhala-berhala ....... perkara (1), seorang imam (1), berkata ........... penduduk (1), tiga puluh (1), tentaramu ... perintahmu (1), tidak ditimbang (1), orang-orang Filistin (1), tuanku ....... memikirkan (1), anak-anaknya .... Israel (1), Laban .... Abraham (1), pemujaan ................. api (1), keduanya ........ keduanya (1), hari itu (1), anak ..... anak (1), bulir jelai (1), milik-Nya juga (1), buah-buah ara (1), senjata-senjata ......................... senjata-senjata (1), Ruben ..... Yakub (1), Abram .......... Hagar (1), saudari istrimu (1), mengambil tanah (1), Raja ... perak (1), penduduknya ............... penduduknya (1), salah satu (1), Berapa lama (1), sapi .......... berdasarkan (1), lebih berat (1), anak perempuannya (1), dari mimpi (1), yang meninggi (1), berlalu ........ dijual (1), uang .... tanahnya (1), suku Lewi (1), diambil ...... hewan (1), seperti perbuatannya (1), jika dibandingkan (1), mereka .... mereka (1), buah anggur (1), Tidak ....................... diutus (1), Tidakkah Hizkia (1), Lot ............... Lot (1), penduduk kota (1), pintu gerbangnya (1), Tirus ................ Tirus (1), Raja ...... Elisa (1), Seba ....... melewati (1), orang-orang Israel (1), keluargamu .............. Allahmu (1), binatang .................... unta (1), TUHAN tidak (1), saat dihitung (1), binatang ............ binatang (1), perempuan ............ diucapkannya (1), Mesir ........ ladangmu (1), Absalom .... raja (1), Ayahku .................. menghajarmu (1), perawatannya .............................. lainnya (1), Anak domba (1), cocok ........ pohon (1), Mangkuk ... kendi (1), membawa ...... Gera (1), pohon ........... pohon (1), lima puluh (1), ruang besar (1), hasil perbuatan (1), Anak ............ Anak (1), kepunyaan suku (1), kotamu ............... tempat-tempat (1), tumpangan ...... sayapnya (1), Uang ... digunakan (1), Yoas ....................... Yoas (1), gerbang ..................... gerbang (1), tinggal ............ kita (1), Yeremia .... berkata (1), Tuanku ...... Tuanku (1), memiliki tanah (1), berfirman ......... rumah-rumah (1), orang-orang jahat (1), mazbah ............ kurban (1), terhadap suaminya (1), sangat ............... merupakan (1), hewan-hewan .................. Binatang-binatang (1), mengikuti ............... ketetapan (1), di dalam (1), dibandingkan ........ Gideon (1), Hewan .... tulangnya (1), cukup dalam (1), mengelupas ... tubuhku (1), Rut ....... mertuanya (1), Bangsa Israel (1), emas ........ kering (1), kitab ...................... buku (1), lebih baik (1), negeri ....... Kaleb (1), pikir ......... menggunakan (1), Zelafehad ........ lain (1), imam ................................ Pakaian (1), bahtera .... Nuh (1), Harun ................... keturunan (1), rasa lapar (1), berkata .......... penebang (1), waktu hari (1), kanan ........ dipersembahkan (1), rumah ........... rumah (1), nazar ... janji (1), anaknya ..... Keduanya (1), sebabnya .... dinamai (1), Ribka .... Ribka (1), dari tanah (1), sumur ... membawa (1), raja Asyur (1), tetap berada (1), punggungmu ..... hukuman (1), gerbang pintu (1), hewan ................ itu (1), jalan perempuan (1), mendapatkan dua (1), Imam ............ persembahan (1), kedua kota (1), kayu akasia (1), sepanjang malam (1), sebagai binatang (1), memimpin ......... mendapat (1), perbuatan ........ perbuatan (1), milik Allah (1), Setiap laki-laki (1), tebalnya ...... setiap (1), perempuan .......... perempuan (1), anak sapi (1), seluruh tongkat (1), tembok ........ Allah (1), keduanya ........... nama (1), anak sulung (1), memanggil ........... memanggil (1), para perempuan (1), yang tersisa (1), anak sulungnya (1), raja .......... raja (1), satu tahun (1), Malaikat TUHAN (1), istana .............. istana (1), lewati saat (1), hasta .............. hasta (1), baru saja (1), terhadap domba-domba (1), menikah ..... perempuan (1), patut ............... pukulan (1), anaknya ...... Anaknya (1), kurban ..... daging (1), Ahitub ..... Zadok (1), orang jahat (1), Ahimot .......... Zofai (1), terhadap pamannya (1), menantikan ......... menadah (1), burung .............. burung (1), kandil ....... kandil (1), pintu ....... pintu (1), Abram ........ Melkisedek (1), Gehazi ........ putih (1), petunjuk ..... masalah (1), Suaminya ............... Istrinya (1), perempuan ............ Simson (1), Israel ..... Api (1), malaikat .............. TUHAN (1), kaum keluarga (1), aku dan (1), Daftarkan nama (1), menyembah ........ ilah-ilah (1), terjadi atasmu (1), persembahan ...... persembahan (1), orang Kaleb (1), tertulis ............ penyiraman (1), berdiri ..... dipimpin (1), berisi air (1), negeri ............ negeri (1), perintah .................... imam (1), tempat berdiamnya (1), melayani-Ku .......... benda-benda (1), orang fasik (1), tanah .... membawa (1), kayu .............. kayu (1), Rahel ........................ Laban (1), orang itu (1), utus ....... laporannya (1), datang ... sekarang (1), Yoyakhin ........... raja (1), tempat .... pekerjaanmu (1), dinazarkan ................ binatang (1), Gadis-gadis itu (1), raja ..... raja-raja (1), keturunan Israel (1), Demi dewa (1), harus dikembalikan (1), anggur ......... anggur (1), melontarkan .... menembakkan (1), menggantikan Yoab (1), Musa ........................... Musa (1), kue-kue ......... emas (1), tiang .................... menyuruh (1), mempersembahkan .................... kurban (1), Yonatan ........ Sesungguhnya (1), berarti hidup (1), pesan ....... Pembuanganmu (1), tepi rambut (1), pohon ................................. pohon (1), atas kehendak (1), Kurban ..................... sisa (1), menyampaikan pesan (1), Manasye ..... Amon (1), hari raya (1), kamu melakukannya (1), tempatnya semula (1), batu bata (1), melawan .......... menimpa (1), suku Yehuda (1), kurban ........ burung (1), kain tudung (1), terletak ..... bait (1), janji ................... istrinya (1), melakukan apa-apa (1), Gadis ...................... Amnon (1), Salomo ........ mengarungi (1), istriku ...... melakukan (1), kawanan dombamu (1), Kepada .............. diberikan (1), Hanun ... kematian (1), kali ... hidupnya (1), Lot ............... Tuan-tuan (1), mayat .......... mayat (1), Nyanyian ............... melawanku (1), anak sapimu (1), istri yang (1), Sisera .... perempuan (1), orang ...... orang (1), yang lain (1), Hamuel ...... Zakur (1), Yehuda ...... baginya (1), barang-barang ...... barang-barang (1), Minyak ............... minyak (1), mengirim ............. Daud (1), meninggalkan ............. perjanjian (1), Tahun ............... perempuan (1), Tutup dada (1), putri ..... mempertahankan (1), jenisnya ..... menjaganya (1), tidak ...... dilalui (1), Bukankah ........ bukankah (1), membenci Allah (1), demi namanya (1), Israel lainnya (1), jenazah keduanya (1), bernilai ... syikal (1), Ishak ... tempat (1), trompet saja (1), kabur .............. kekuatan (1), juru roti (1), membuat pertahanan (1), memiliki barang-barang (1), artinya bagimu (1), membuat persediaan (1), katanya .......... mendatangkan (1), Daud ....... Uria (1), Rut .... Boas (1), pilar ..... pilar (1), Yosia .................... raja (1), buah-buah anggur (1), Orang-orang Lewi (1), didaftarkan menurut (1), tidak ....... tidak (1), tembok ....... melarikan (1), tertiup ...... diterbangkan (1), setiap jenis (1), tukang periuk (1), Musa ............ Negeri (1), dan menerobosnya (1), tongkat (1), ladang (1), memandangku (1), persepuluhan (1), penyucian (1), Yunus (1), barat (1), mengutus (1), Sisak (1), berbunyi (1), diperhitungkan (1), Hewan-hewan (1), indah (1), bilik-bilik (1), terkena (1), peraturan (1), Sisera (1), terbunuh (1), menetap (1), berbalik (1), musuhnya (1), pedupaan (1), dupa (1), membangun (1), peralatan (1), bentuknya (1), umat-Ku (1), ditugaskan (1), penyakit (1), manusia (1), surat-surat (1), Batu-batu (1), penyangga (1), berasal (1), putri (1), airnya (1), berbicara (1), ternak (1), menyuruhku (1), tulang (1), pakaian (1), Bapa (1), tebarkan (1), harganya (1), kata-kata (1), menghentikan (1), hati (1), Tepung (1), ada (1), Uza (1), perkara-perkara (1), makan (1), kelihatan (1), mengelakkan (1), benih (1), ditetapkan (1), ternakmu (1), balik (1), pohon-pohon (1), berhak (1), berkeping-keping (1), dengan (1), pembuangan (1), budak (1), Angin (1), untuk-Nya (1), pikiran-Nya (1), disebut (1), Isai (1), Ar (1), katakan (1), Perjalanan (1), kerabatmu (1), putih (1), sisa (1), Nil (1), ditunjuk (1), umat-Mu (1), menghadapi (1), penutup (1), dekat (1), menyuruhnya (1), Melebihi (1), menakutkan (1), menemukan (1), suku (1), sesuatu (1), keledai-keledai (1), turun (1), menyebut (1), bangunan (1), pimpinannya (1), hadir (1), melangkah (1), bayi (1), menjualnya (1), angin (1), Mesir (1), ratu (1), Serban (1), Pedang (1), Sara (1), firman-firman (1), Semuanya (1), digunakan (1), kekasih-kekasih (1), Ai (1), milikku (1), hukum (1), kejahatan (1), izinkan (1), hartanya (1), menanti-nantikan (1), ujung (1), mengejar (1), kelalaian (1), memakannya (1), memperbaiki (1), terpilih (1), kuhajar (1), Hadadezer (1), dibentangkan (1), pohon (1), pasukan (1), Binatang (1), tanganku (1), Lesem (1), perisai-perisai (1), cuma-cuma (1), panah (1), penguasa (1), keluar (1), Elia (1), ayah (1), pelataran-pelataran (1), Edom (1), pertama (1), Yoyakhin (1), persidangan (1), lidah (1), Kita (1), kereta (1), saudaramu (1), sebelum (1), Belalang-belalang (1), berjari (1), Lea (1), tertumpah (1), Simei (1), benda-benda (1), serangga (1), Babel (1), tingginya (1), kesalahan (1), nyamuk (1), menantikan (1), Sebentar (1), keadaanmu (1), membayar (1), janjikan (1), ketidaksengajaannya (1), Berhala-berhala (1), Yerimot (1), dosa-dosamu (1), Tamar (1), lupa (1), dikehendaki (1), permata (1), masuk (1), persembahan-persembahan (1), sekeras (1), ditimpa (1), membunyikan (1), Yoahas (1), Meonotai (1), Meski (1), tersapu (1), mempertaruhkan (1), Eglon (1), Buni (1), tanda (1), papan (1), wanita (1), memberikan (1), Yoram (1), bersabar (1), jubah (1), perhiasan (1), besar (1), tanaman (1), terbuka (1), tembaga-tembaga (1), tulang (1), dipersembahkan (1), lengan (1), tempatnya (1), mungkin (1), tempatmu (1), kesalahannya (1), anjingmu (1), sapi (1), bumi (1), biarlah (1), kawin (1), mengajarkan (1), Bagian (1), termasuk (1), menolak (1), Moab (1), Elyasib (1), keluargamu (1), membuang (1), pun (1), resah (1), jalin (1), batinku (1), Nabi (1), mimpi-mimpi (1), mengenakan (1), hinggap (1), menimpamu (1), letaknya (1), mayat-mayat (1), simpanan (1), perlengkapan (1), ketiga (1), Miryam (1), Nebukadnezar (1), mengizinkanmu (1), dahulu (1), Yeremia (1), Bukankah (1), jawaban (1), memainkan (1), kunjung (1), duduk (1), Sapi (1), kapal (1), banyaknya (1), Abia (1), kambing (1), Wilayahnya (1), istrimu (1), kesukaan (1), kue-kue (1), pengawasan (1), jumlahnya (1), laut (1), habis (1), Namun (1), tinggalkan (1), nama (1), setimpal (1), bertambah (1), pakaiannya (1), haus (1), menyelamatkan (1), pemuka (1), jarak (1), pajaknya (1), pembagian (1), Persembahkanlah (1), menyisakan (1), bercak (1), menyayangkan (1), tangan (1), Sanbalat (1), nama-Mu (1), melintasi (1), jalan (1), Tanduk (1), Adna (1), alami (1), dikalungkan (1), ditinggali (1), kuku (1), mengakibatkan (1), Rehabeam (1), Ezra (1), benar (1), menghormatinya (1), membiarkan (1), genap (1), menangis (1), sedih (1), pertiga (1), Batsyeba (1), Ben-Ami (1), sisa-sisa (1), bekerja (1), keselamatan (1), Rut (1), memasang (1), gandum (1), ketujuh (1), kemarahan (1), masa (1), memerintahkan (1), Baiklah (1), perintah (1), bantuan (1), benda (1), dirugikan (1), dilalap (1), Ahas (1), Huzab (1), Umat (1), pengungsi (1), hatimu (1), meraih (1), tugu (1), depan (1), ajak (1), anjing-anjing (1), meniup (1), roda-roda (1), Nabot (1), betapa (1), ayahnya (1), Lewi (1), diambil (1), cahaya (1), cangkir (1), menetapkan (1), tirai-tirai (1), Kepadamu (1), menikah (1), isinya (1), tinggali (1), peralatan-peralatan (1), ke (1), lakukan (1), pernah (1), hambanya (1), mazbah-mazbah (1), digiling (1), tuanku (1), menjauh (1), Tel-Harsa [8521] (1), peralatannya (1), meliputi (1), ditiup (1), Bagaikan (1), Biarlah (1), bergaul (1), berpaling (1), sedihku (1), Filistin (1), heran (1), Yohanan (1), Telam (1), diucapkan (1), diletakkan (1), allah (1), dadanya (1), bergelimpangan (1), mati (1), Tabut (1), suara (1), peristiwa-peristiwa (1), Kekuasaan (1), tiang-tiangnya (1), arti (1), berkuda (1), tamu (1), kauminta (1), permaisuri-permaisurimu (1), mengetahui (1), perbatasan (1), sekelilingnya (1), kelebihan (1), gantang (1), pencuri (1), menyertai (1), adalah (1), burung (1), bulan (1), ketidakadilan (1), digantungkan (1), telur (1), membunuh (1), menghitung (1), Tubuh (1), baik (1), mengalami (1), takkan (1), keadilan (1), semuanya (1), berpenduduk (1), tiang (1), Allah (1), Bani (1), suara-Nya (1), miliknya (1), penuh (1), menghujat (1), penyimpanannya (1), Gunung (1), terjangkau (1), hiasan (1), bangsa (1), Hana (1), anggur (1), Mikhal (1), Og (1), menanti (1), menjulang (1), Sikhem (1), dibuat (1), memaksanya (1), ukuran (1), bencana (1), pelita (1), abu (1), ratapan (1), Jauhlah (1), Buahnya (1), Tidakkah (1), beberapa (1), melingkupi (1), terlihat (1), Tulang-tulang (1), boleh (1), pengadilan (1), gubernur (1), domba-dombanya (1), dinyanyikan (1), penjuru (1), kedatangan (1), ditujukan (1), mengirik (1), kambing-kambing (1), dianugerahkan (1), memadamkan (1), hari (1), aku (1), penyerangan (1), nabi (1), menguasai (1), tengah-tengah (1), menutup (1), kata-Nya (1), saksi (1), singa-singa (1), doa (1), jemaat (1), dinyatakan (1), Zatu (1), dipanggang (1), Efrat (1), Ared (1), kawanannya (1), Pinehas (1), dosanya (1), Anak-anak (1), bernama (1), anak-anaknya (1), Api (1), menaatinya (1), dimaksudkan (1), Pesakh (1), bersih (1), Suruhlah (1), rambutnya (1), murka (1), milik-Mu (1), peralatanku (1), bertindak (1), ibadah (1), membuatmu (1), Kehat (1), tangan-Nya (1), Allahmu (1), memberi (1), menghormati (1), perkakas-perkakas (1), menghancurkan (1), pekerjaan-Nya (1), kekuatan (1), tempatku (1), akhirnya (1), dimiliki (1), permintaan (1), melihat (1), luka-luka (1), bidan (1), suaramu (1), itu (1), dimakan (1), memperhatikan (1), pekerja (1), menyuruhmu (1), teriakan (1), bagi-Ku (1), dapat (1), hati-hati (1), Tobia (1), terjadi (1), kekayaan (1), kamar-kamar (1), fana (1), Reaya (1), minyak (1), dalam (1), memampukan (1), berpura-pura (1), kawanan (1), dilakukannya (1), umatnya (1), mengidap (1), menikam (1), Kota (1), melalui (1), genap (1), melahirkan (1), Tanah (1), Benda-benda (1), kelaparan (1), budakmu (1), dibalaskan (1), Asyur (1), sasaran (1), disimpannya (1), Elyada (1), menganggap (1), Beberapa (1), disangka (1), Bukit (1), negerimu (1), mengizinkanku (1), kekurangan (1), ucapan (1), memastikan (1), dimasak (1), tidak (1), Bumi (1), jiwaku (1), melebihi (1), dewa-dewa (1), berlinang (1), bagi-Nya (1), sungguh-sungguh (1), Ismael (1), pilar (1), Tidak (1), negeri-negeri (1), Kaujanjikan (1), kedua (1), menyerangnya (1), ditabur (1), besi (1), melupakan (1), berbalas-balasan (1), zaman (1), Suci (1), setinggi (1), mayatmu (1), pindahan (1), tangannya (1), Abram (1), sukacita (1), ular (1), hal-hal (1), bertuliskan (1), Azuba (1), lainnya (1), ditunjukkan (1), musuh (1), pupus (1), wajah-Ku (1), tongkat-tongkat (1), seseorang (1), melawannya (1), bangsamu (1), kegelapannya (1), mengulurkan (1), bertatahkan (1), sekarang (1), tanduk (1), merupakan (1), tubuhnya (1), sepanjang (1), dijaga (1), ternaknya (1), penduduknya (1), mengizinkan (1), hasta (1), maksudmu (1), tangis (1), berpuasa (1), perkataannya (1), merampok (1), kuali (1), memperoleh (1), Yoyada (1), Kurban-kurban (1), meter (1), Ester (1), menyerahkan (1), laki-laki (1), barang-barang (1), tertimpa (1), terangnya (1), Danau (1), muatannya (1), menyediakan (1), rumahmu (1), yang (1), Janganlah (1), menginap (1), pulang (1), kutempuh (1), rembang (1), kulit (1), bersemayam (1), kerja (1), dikaruniakan (1), dilakukan (1), menyediakannya (1), kejahatannya (1), menginjak-injak (1), mencari (1), dirinya (1), diucapkannya (1), kayunya (1), ditulis (1), terbakar (1), Mahalab (1), menghajar (1), tajam (1), istana (1), mengerikan (1), baru (1), memasuki (1), Penduduk (1), memberikanmu (1), bahunya (1), bersamanya (1), daun (1), tombak (1), muncul (1), menghadap (1), membungkuk (1), kecantikanmu (1), Yekhonya (1), sakit (1), selama (1), berteriak (1), menanggung (1), sepengetahuan (1), Sela (1), Di (1), bagimu [1931] (1)
3=2ba 'eb tunas-tunas hijau (1), sedang berbunga (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buah-buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed binasa (2)perish 2
9=4hdba 'abedah barang yang hilang (1), sesuatu yang hilang (1), barang hilang (1), barang ..... hilang [6] (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan membinasakan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan kebinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh  desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy mengerang (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc palungan (2), tempat makan ternakmu (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah berkilauan (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach semangka (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abi (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy orang Abiezer (3)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak membesar naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (4)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben pelarikan (1), melahirkan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac tambun (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergulat (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk harum (1)powders 1
82=1rba 'abar terbang (1)fly 1
83=3rba 'eber kepakan (1), sayap (1), sayap-sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah bulu sayapnya (1), kepakan (1), kepakannya (1), kepakan-kepakan-Nya (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah kubah-Nya (1), seikat (1), tali-tali (1), kelompok (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kenari (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping uang (1)piece 1
96=1lga 'egel tetes-tetes (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem berduka [5315] (1)pools 1
101=3Nga 'aggan mangkuk-mangkuk (1), cawan (1), mangkuk (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan (3)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal bokor (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph hantaman (1), tinjunya (1)fist 2
108=2da 'ed kabut (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab merana (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem permata yaspis merah (2), batu delima (1)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (2), merah (1)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar diagungkan (1), mulia (1), agung (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder jubah [8008] (1), tertinggi (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pengirikan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tekun (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham (2)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) kekerasan (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab penuh kasih (1), kekasih-kekasih cinta (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab asmara (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2