Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 15765 words leftmereka (186), kepadanya (128), kepadamu (121), kepadaku (54), di (41), menjadi (37), kami (35), bagimu (28), dalamnya (26), kita (25), aku (22), memiliki (21), mempunyai (20), berkata (18), perempuan (18), sendiri (17), baginya (16), Allah (16), Aku (14), syikal (12), seberat (12), Yakub (12), TUHAN (12), pemerintahan (12), bagiku (12), Undian (12), Musa (11), tidak (11), orang (10), seorang (10), negeri (9), imam (9), Mereka (9), untukmu (9), persembahan (8), tinggal (8), dia (8), Tuanku (8), mazbah (8), tanah (8), datang (7), perjanjian (7), kamu (7), Israel (7), Elisa (7), Saul (6), Dia (6), anak (6), kurban (6), membuat (6), anaknya (6), hamba (6), pesan (6), raja (6), Salomo (6), Perempuan (6), tempat-tempat (6), pintu gerbang (5), umat Israel (5), daging (5), kepada-Mu (5), Raja (5), Bileam (5), Yusuf (5), Imam (5), melawan (5), melakukan (5), Tuhan (5), mempersembahkan (5), Ishak (5), Simson (5), bait (5), Bezaleel (5), binatang (5), jangan (4), pergi (4), rambut (4), Yehu (4), orang-orang (4), Ribka (4), bulu (4), pintu (4), menimpa (4), keturunan (4), berfirman (4), kota (4), sungai (4), Daud (4), api (4), penduduk (4), air (4), hatinya (4), tempat (4), perempuan-perempuan (4), minum (4), menyuruh (4), darah (4), hidupmu (4), hidupnya (4), katanya (4), pedang (4), Ayub (4), Hagar (4), uang (4), awan (4), bertanggung jawab (3), orang Israel (3), membawa (3), Abraham (3), hukumannya (3), Boas (3), tembok (3), hewan (3), gulungan (3), terletak (3), tahun (3), jelai (3), surat (3), baik (3), Yehuda (3), diberikan (3), Eli (3), kerajaan (3), Yoab (3), mayat (3), perkara (3), hukuman (3), bangsa (3), kayu (3), Esau (3), meninggalkan (3), semua (3), bangsa-bangsa (3), benar-benar (3), melihat (3), Sion (3), makanan (3), malaikat (3), batu-batu (3), istrinya (3), mayatnya (3), tepung (3), tertuju (3), berjalan (3), roti (3), Yerusalem (3), menghasilkan (3), Gehazi (3), terbuat (3), Tirus (3), lain (3), kepada (3), yang hidup (2), Ishak ... sumur (2), semuanya ... tidak (2), Kaki dian (2), Pintu gerbang (2), orang Lewi (2), semuanya itu tidak (2), perempuan ...... suaminya ........ perempuan ............ kauinginkan (2), anak laki-laki (2), orang-orang Yehuda (2), Sungai Yordan (2), bait Allah (2), baju efod (2), melarikan diri (2), makanan itu (2), kata mereka (2), orang muda (2), budak perempuan (2), rumahnya (2), pekerjaan (2), berperang (2), sarang (2), bagian (2), memerintah (2), Gadis (2), melakukannya (2), Naomi (2), terdengar (2), Laki-laki (2), puasa (2), menutupinya (2), menghukum (2), mengancam (2), nama-Ku (2), jabatan (2), Papan-papan (2), barang (2), Terdengar (2), budaknya (2), gadis-gadis (2), menemui (2), Izinkanlah (2), Nyanyian (2), bertugas (2), kembali (2), tersisa (2), emas (2), Rahab (2), keluarga (2), umat-Nya (2), Benhadad (2), dihukum (2), perang (2), milik (2), Yesaya (2), hidup (2), mengikuti (2), dipanjatkan (2), serafim (2), nyanyian (2), terdengarlah (2), menuju (2), Gideon (2), patung (2), Laban (2), Harun (2), pembangunan (2), Yitro (2), Baal (2), perak (2), Firaun (2), kuat (2), Persembahkan (2), Hagri (2), berkuasa (2), membunuh (2), sekitarnya (2), menyerang (2), suaminya (2), mendapat (2), mendatangkan (2), berarti (2), umat (2), dosa (2), jahat (2), rumah (2), Air (2), gadis (2), ganti (2), mengharapkan (2), terhadap (2), langit (2), jenis (2), berhala (2), berdiri (2), tabut (2), ilah-ilah (2), sosok (2), Amnon (2), Manusia (2), atasnya (2), menggunakan (2), tanpa (2), laki-laki (2), kedudukannya (2), hewan-hewan (2), Rahel (2), anak (2), anak-anak (2), sebanyak (2), mendengar (2), tumbuh (2), berada (2), kepunyaan (2), firman (2), negerinya (2), Dewa (2), Kepada (2), Kain (2), domba (2), Mikha (2), urusanmu (2), keduanya (2), kebun (2), Hizkia (2), kerajaannya (2), mengandung (2), melihatnya (2), orang-orang (2), kepunyaannya (2), sumber-sumber (2), Hamba (2), kebunnya ..... yang baik tetapi kebun (1), tempat-tempat ......... di udara (1), melakukan perbaikan ...... di depan .................. melakukan perbaikan (1), orang yang bersalah .......... keturunan (1), sampai menyentuh tanah (1), berkelahi melawan ...... melawan ...... melawan .... melawan (1), binatang ............ binatang (1), tuannya ... istri ... tuannya ............ terhadap budak perempuannya (1), Engkau ada di sana (1), istri yang (1), orang awam .................. dilakukan (1), tiga puluh anak perempuan (1), daging .... masih ada di dalamnya (1), Tuanku ..... Tuanku ............ Tuanku ....... Tuanku (1), orang yang dinazarkan itu boleh ditebus (1), suaminya .... nazar dan janji ......... istrinya (1), Tirai di sisi utara panjangnya 100 hasta dengan dua puluh tiang dan dua puluh alasnya yang terbuat dari perunggu .............. penyangga tirai (1), Lalu ketika dia tidur perempuan itu mengambil ketujuh kepangan rambutnya menjalinnya dengan lungsin ............. Simson (1), hidup hanya beberapa ..................... dianggap ........... dianggap (1), tempat orang-orang miskin ... pakaiannya (1), Elyasib ......... Tobia .............. bait Allah ......................... hukum Taurat (1), pertama ........... kedua ... menonjol .............. ketiga ... menonjol .......... kaki dian (1), Di dalam kitab tersebut (1), ketetapan dan peraturan (1), penyakit ....... itu tidak menyebar di kulit tujuh hari kemudian imam harus memeriksanya lagi Jika (1), makanan dan air ..... Hagar ... menyerahkan .......... perempuan (1), Kereta ... ditarik ......... kereta yang ditarik kuda-kuda ....... kereta yang ditarik kuda-kuda (1), tangan orang Aram ... orang-orang Yehuda (1), Hal itu ditulis ...... memberikan .............. orang-orang Israel (1), Hitunglah jumlah semua orang (1), sedang duduk bersama-sama .................. datang (1), aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain (1), Lihatlah dua keranjang ara diletakkan di depan bait TUHAN (1), Beria ....... Resef ...... Telah (1), Yehudi ......... gulungan (1), orang benar ........... orang benar ....... kota (1), hikmat yang sejati (1), Yusuf tidak senang akan hal itu Yusuf (1), Hewan .... tulangnya (1), naik ke pintu gerbang .......... pintu gerbang itu memiliki ........ hiasan (1), budak perempuan ............ budak perempuan itu baginya tuannya harus (1), waktu hari (1), nenek moyang ..................... musuh-musuh (1), bertugas ................. bertugas menjaga (1), Mesir ... meminta pertolongan (1), berkemah di dekat suku Efraim (1), lebih besar ..... wilayah (1), mereka mendapat .................. mereka berjumlah (1), dan berkata kepadanya Inilah yang Benhadad katakan (1), berhubungan dengan benda-benda (1), baru ........ dinamainya .... dinamainya ..... dinamainya (1), pertama ........... kedua ... menonjol ... kaki dian ........... ketiga ... menonjol (1), berkemah di samping suku Ruben (1), barang itu harus ...... benda ......... barang tersebut (1), Mered mengambil Bica putri Firaun kemudian perempuan (1), Patutkah ......... menempatkan ..... bahaya .... mempertaruhkan ...... air ..... Daud ..... air (1), Kemudian TUHAN bertanya kepadanya Dengan apa (1), belanga yang najis ........... makanan ............. yang najis (1), jauh di atas (1), perempuan ....... menyerangmu (1), orang yang berpenyakit (1), umat-Ku sebagai hasil sulungnya (1), Pemilik ternak ............... pemilik .... hewan (1), hasil tanah (1), Anak panah ........ mata panah yang (1), mengambil ............. dan yang berada .... pengawasan keluarga (1), benang berwarna ................... tirai (1), Simei ..... Mikha ...... Reaya (1), Buah-buah yang kamu tinggalkan (1), Malkia ... melakukan perbaikan (1), perempuan ... bebas dari nazar dan janjinya (1), Selanjutnya imam ..... pangkal (1), tiang pintu yang satu ..... yang lain (1), membeli mas kawin (1), Tiba-tiba terdengar perintah (1), petunjuk ..... masalah (1), makanan ................ segala sesuatu (1), di seberang Sungai Yordan ................... Sungai Yordan (1), barang-barang ....... kepada pemilik barang-barang ...... mempersembahkan (1), pohon zaitun milik orang jahat (1), Patutkah mereka meminta petunjuk (1), melawan ...... hukum-hukum-Mu ....... nenek moyang (1), salah satu dari tiga kota (1), Yesaya ..... Refaya ..... Arnan ...... Obaja (1), dihitung ...... Lamanya waktu dia tinggal pada pendatang itu harus dihitung (1), raja orang Kasdim (1), dibuat-Nya ........ dilakukan-Nya ... melihat .... menggunakan (1), seperti orang yang sakit ingatan (1), emas .................. emas .... emasnya ........... perak ...... perak (1), harus berada di sebelah (1), nama Yehuda ...... terhadap Yehuda (1), anak buahmu ............ anak buahnya (1), perempuan ..... perempuan .......... menjadi istri Imam (1), Laban ......... Yakub ... Yakub (1), melakukan yang jahat (1), negara ........... kepala juru minuman itu (1), kambing itu harus dibawa keluar (1), tubuhnya Saat itu ... masih duduk (1), dilakukan oleh rombongan sebelumnya (1), rangkaian ............... yaitu di ujung tirai (1), anaknya ..... Keduanya (1), Dia berjalan dengan kuasanya yang besar (1), badannya .... memisahkan ........ Laban (1), pakaian ... bahan kulit (1), yang satu .... yang lain (1), pasukan-pasukan pendudukannya ........... wajib (1), Tahat ..... Zabad ....... Ezer ... Elad (1), perempuannya budak perempuannya (1), di hadapan-Mu .... kurban bakaran (1), menyuruh ...... kataku ........ menjadi istri (1), anak buahnya ................................... anak buah (1), anakku ..... memalukan ............ buktinya ......... tempat tidur (1), tidak boleh dimakan ...... kelinci (1), sebagai binatang (1), kayu akasia (1), Yakub yang tidak berbulu (1), anak .... anak .... anak .... anak (1), Imam ............ persembahan (1), Suara ....... menakutkan (1), Rasa lapar (1), jangan khianati orang-orang pelarian (1), Eliezer .... Rehabya .... Yesaya .... Yoram ..... Zikhri (1), Bina ..... Rafa ..... Elasa (1), Tuhan ............... orang benar (1), Bait Suci ............................ semakin bertambah .......... lantai ..... lantai ..... lantai (1), umat Israel ...... awan itu tidak bergerak ...... baru bergerak (1), menggulungmu ...... melemparkanmu ke tanah yang lapang Di sanalah kamu akan mati dan di sanalah kereta-kereta kemuliaanmu akan tinggal hai kamu yang menjadi aib di rumah tuanmu (1), Sutelah ..... Bered ..... Tahat ...... Elada (1), Malaikat ............ bagi keledai itu untuk melewatinya Keledai itu juga tidak (1), dia berkata Penuhilah empat tempayan dengan air dan tuanglah ke atas kurban bakaran di atas kayu bakar itu ............ Lakukanlah ........ melakukannya (1), kerub-kerub ..... roda-roda ........ kerub-kerub .................. roda-roda (1), melihat ...... permintaan ...................... Pulanglah (1), Ishak ....... sumur-sumur .... Abraham ... dahulu (1), Setiap kali makhluk-makhluk hidup .... roda-roda ....... makhluk-makhluk hidup .... roda-roda ..... makhluk-makhluk hidup (1), Hizkia lakukan dengan penuh (1), perintah-Nya ................. aku tidak akan melakukan apa pun melawan perintah-Nya (1), melintasi api (1), sekeliling jemaat-Ku ................ orang-orang jahat (1), sapi ... menghadap ke dalam (1), ditahirkan ......... memberikan semua persembahan (1), diiringi bunyi ........ orang Asyur (1), terhadap suaminya (1), bulir jelai (1), Yoyakhin .............. raja (1), Perayaan .............. melihatnya (1), kaum keluarga (1), serbuk kayu (1), hewan-hewan .................. Binatang-binatang (1), berdiri lebih tinggi ........ kitab Taurat (1), binatang .................... unta (1), menghitung .... menjadi milik (1), bumi .......... langit (1), tertiup ...... diterbangkan (1), harus berkemah di sebelah suku Efraim (1), hasil panen tahun kedelapan (1), raja ....................... seluruhnya akan berada dalam kekuasaan (1), Benhadad ................. perdagangan ........... Kata Ahab (1), juga tidak karena (1), anak .... anak .... anak (1), Salomo .......... bejana ....... bejana (1), Harun ..... Eleazar ..... Pinehas (1), tuanku ....... memikirkan (1), berkata ..................... anggur (1), Yeremia .... Yeremia (1), kandil ....... kandil (1), Zelafehad ........ lain (1), Ahimot .......... Zofai (1), Ahitub ..... Zadok (1), Lot dan keluarganya .... kota (1), Yusuf ..... Potifar ... Yusuf ........... Yusuf (1), Mered lainnya seorang perempuan (1), dengan jelas .......... Esau .... Ayah (1), tidak boleh kamu makan ...... pelanduk (1), melakukan semua kenajisan .......... negeri (1), di tanah ...... semua binatang (1), adat istiadat zaman (1), keadaan lapar .................. rasa hausnya (1), menerima tanah ........................................ memanjang (1), Orang-orang Filistin ............ ilah-ilah (1), binatang yang dipersembahkan (1), saat dihitung (1), tidak ............. menyuruhmu pergi (1), Nuh .............. Nuh ...... merpati (1), dapat menyelidiki negeri (1), belas kasihanmu ....... kata-kata (1), Umat Israel berangkat (1), tampak .... orang lain (1), bangga ... tinggikan ... melaksanakan (1), Uza ..... Simei ...... Hagia (1), logam .... menguatkan hati (1), Imam ............. mati mendadak (1), Yoas ..... Amazia ..... Azarya (1), hamba Abraham ........ ketahuilah (1), Firaun menyuruh Yusuf ......... Yusuf ...... Firaun ... menguasai (1), satu ....... lain (1), Hanun ... kematian (1), membawa ke pembuangan (1), kelebihan ........ pohon anggur (1), imam ... menyuruh ................. tubuhnya ... mendatangkan (1), dia mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan (1), kakinya ....... jenis serangga ........... makan (1), tidak ada gunanya lagi (1), uang .... tanahnya (1), Setiap orang yang datang (1), kejahatan ............. pintu-pintu .... pintu-pintu (1), gugur ... hujan musim semi (1), mereka ..... mereka ................ pertama (1), tanduk ............ tanduk ............... tanduk-tanduk (1), walaupun dia bukan ibumu (1), Bangsa Israel (1), imam ... menyuruh ......................... dalam tubuhnya ... menyebabkan (1), binatang yang lain (1), imam .............................. darah ....... ditahirkan (1), Akhirnya Abraham ............................... orang (1), dengan air itu (1), orang-orang suruhan ............... Nabiah (1), Mahli ..... Libni ...... Simei (1), tempat tinggalmu ................... pembunuh (1), aliran air (1), diucapkan oleh seorang istri (1), TUHAN tidak (1), milik kepunyaannya dahulu (1), karena cara hidup (1), Pergilah ....................... di sana seperti .... peroleh di sini (1), Abraham ........... orang benar ............. kota ...... orang benar (1), setengah dari daerah perbukitan di Gilead (1), tubuhnya ...... seperti daging (1), barisan depannya ....... barisan (1), memiliki panjang ............ panjangnya (1), persembahan .... pemimpin .......... persembahan (1), Lot ...... ke belakang (1), kamar-kamar .............. barang-barang .......... barang-barang (1), Berhala anak sapi (1), Harun ... anak-anaknya ....... imam (1), kebun .... kebun ...................... tidak (1), mengambil air ... membawa (1), Amazia ..... Amazia ........... Amazia (1), berwarna ........ tidak berbahaya (1), Bileam ............... di depannya (1), nenek moyang bangsa (1), jalan ...... Tembok ........ tembok (1), istrinya ...... istri ..... laki-laki (1), semua benda kudus (1), bangsa yang besar (1), bergabung .......... kurban Paskah (1), Yosafat ..... Yoram ..... Ahazia (1), Asir ......... Uriel ...... Uzia (1), peralatanmu ... melalui lubang (1), orang Lewi rumah (1), Zerahya ..... Merayot ..... Amarya (1), punya apa-apa (1), nazar atau janji itu ...... suaminya ................ istrinya (1), Harun ......... kurban sajian (1), tempat .......... kawanan ternak (1), Nahat ..... Eliab ...... Yeroham (1), binatang yang dia nazarkan (1), gadis ...... anaknya kepada laki-laki (1), tempat tinggal ............ sebelah barat ....... Pergilah melewati (1), rempah-rempah ............... rempah-rempah ....... berkata (1), menjauhi ................... perjalanannya ........ menjauhi (1), anak Bina ..... Refaya ..... Elasa (1), imam ......... disembelih di atas (1), Yehu ......... Izebel .......... Mayatnya (1), matahari ....... buatan ....... bayangan (1), tidak taat .... mengatakan (1), berhala-berhala ....... perkara (1), ditimpakan atas kita (1), abdimu ....... negeri ......... memimpin (1), Elia .... bakar ........... bakar (1), anak .... anak ..... anak (1), Gadis ....... laki-laki ......... perempuan (1), orang Mesir memberi (1), sepanjang siang hari (1), hambanya ....... harta miliknya (1), Bayang-bayang ...... matahari buatan (1), kambing ....... di atas (1), Tahan ..... Ladan ...... Amihud (1), kedua trompet ...... Israel (1), yang pergi berperang (1), budakmu Ingatlah ......... upah (1), mengurus ................... berhubungan ... benda-benda (1), sebagai kurban curahan (1), Daud juga meninggalkan (1), malaikat ............................................ biarlah .... rumput (1), Boas ....... Rut ...... menyimpan (1), berkaitan dengan barang-barang (1), kuterima .... tanggung jawabmu (1), dari masa hidupku (1), perkataannya .... Lewi ....................... wanita (1), sapi ...................... sisa ............... mazbah (1), penjagaan ..... pintu gerbang (1), menentukan ............ terjadi kekacauan (1), keturunannya .............. diberikan ...... keturunannya (1), terpaksa ... sebagian ........... kembali (1), di Sungai Yordan (1), berada di sebelah (1), penduduk negeri Tema (1), Jangan buat berhala (1), diambil ...... hewan (1), Rehabeam ..... Abia ..... Asa (1), Asir ..... Elkana ...... Ebyasaf (1), orang bersalah .... Ia (1), Abisua ..... Buki ..... Uzi (1), dengan Tamar (1), bernilai ... syikal (1), perbuatanmu ...... melawanmu (1), hamba Abraham (1), tidak ...... dilalui (1), keluargamu .............. Allahmu (1), Mesir ........ ladangmu (1), membuat pertahanan (1), perempuan ............ diucapkannya (1), artinya bagimu (1), membuat persediaan (1), Yosia .................... raja (1), perempuan .......... perempuan (1), anak sapimu (1), sebabnya .... dinamai (1), bersamamu ... Yakub (1), berdiri ... pandanglah (1), lebih berat (1), tidak ....... tidak (1), putri ..... mempertahankan (1), buah-buah anggur (1), tinggallah denganku (1), Orang-orang Lewi (1), tetap berada (1), sapi .......... berdasarkan (1), didaftarkan menurut (1), yang bersalah ............. keturunan (1), anak buahmu .......... panglima .... anak buahnya (1), dan menerobosnya (1), seperti perbuatannya (1), tukang periuk (1), Mangkuk ... kendi (1), tinggal ............ kita (1), lain .......... lain (1), beraroma ......... terdengar (1), Gehazi ........ putih (1), lebih ringan (1), Suaminya ............... Istrinya (1), barang-barang miliknya (1), tali-tali jimat ............ buru (1), Zima ..... Yoah ..... Ido ...... Zerah (1), menyembah patung yang lain (1), perempuan .... menunjukkan lelehan darahnya (1), Yotam ..... Ahas ..... Hizkia (1), sepuluh hari (1), nazar ... janji (1), negeri ....... Kaleb (1), perempuan .... Yusuf .......... Yusuf (1), persembahan sukarela (1), pembuangan .... dalam daftar (1), jika dibandingkan (1), membuat ................... Lot (1), malaikat .............. TUHAN (1), kota itu (1), imam ................................ Pakaian (1), jemaat-Nya ..... berkata (1), orang benar (1), anak perempuanmu (1), pohon anggur (1), langit ..... gulungan (1), perbuatan ........ perbuatan (1), mazbah ............ kurban (1), Yoyakhin ........... raja (1), kesalahan ...... semua (1), jendela .................. bahtera (1), seluruh tongkat (1), duduk makan (1), berdiri ..... dipimpin (1), kurban persembahan (1), hari .... hari (1), harta benda (1), keduanya ........... nama (1), menyampaikan pesan (1), hasil perbuatan (1), sesuai jalannya (1), anak sapi (1), harta .... kaya (1), raja Babel (1), Libni ...... Yahat (1), menjadi budak (1), menggantikan Yoab (1), sepanjang malam (1), Setiap laki-laki (1), anak sulung (1), memimpin ......... mendapat (1), Bukankah ........ bukankah (1), kurban ..... daging (1), kepunyaan suku (1), melontarkan .... menembakkan (1), kanan ........ dipersembahkan (1), anak-anak laki-laki (1), perkataan-Ku ... perkataan (1), rumah ........... rumah (1), atas kehendak (1), hidupnya kekayaan (1), mendatangkan ..... ditimpakan (1), hewan ................ itu (1), Manasye ..... Amon (1), memakan ..... memakan (1), barang-barang ...... barang-barang (1), menikah ..... perempuan (1), bagaimana menghindarinya (1), terhadap pamannya (1), menyembah ........ ilah-ilah (1), Tuanku ....... Tuanku (1), Tamar ................................... Syela (1), Gadis ...................... Amnon (1), dari mereka (1), persembahan ...... persembahan (1), dibandingkan ........ Gideon (1), melawan .......... menimpa (1), bangkai .... binatang najis ................ belanga (1), tertuju kepada (1), Rut ....... mertuanya (1), tinggal ..... bangsa-bangsa (1), waktu ....... waktu (1), buah-buah ara (1), suku Yehuda (1), milik-Nya juga (1), Tutup dada (1), lima puluh (1), Minyak ............... minyak (1), keduanya ........ keduanya (1), pemujaan ................. api (1), melempar undi (1), trompet saja (1), Daud berkata (1), tentaramu ... perintahmu (1), orang Kaleb (1), kuda ... kereta (1), Musa ........................... Musa (1), terjadi atasmu (1), terletak ..... bait (1), lebih baik (1), Esau ............ Yakub (1), pedang ...... pedang (1), perintah .................... imam (1), Yehuda ...... baginya (1), anak sulungnya (1), Tahun ............... perempuan (1), Salomo ........ mengarungi (1), lubang kubur (1), orang bodoh (1), seorang manusia (1), pohon-pohon tarbantin (1), satu tahun (1), utus ....... laporannya (1), Kepada .............. diberikan (1), lebih rendah (1), kain tudung (1), membuang mayat (1), Hamuel ...... Zakur (1), orang ...... orang (1), melakukan perbaikan (1), baru saja (1), patut ............... pukulan (1), Rut ..... Boas ..... Rut ........ Boas (1), Laban .... Abraham (1), kakak perempuannya (1), kerajaan ...... kerajaan (1), satu ... gandum (1), Musa dan Harun (1), Daud ....... Uria (1), membenci Allah (1), anggur ......... anggur (1), orang itu (1), ke pembuangan (1), Abram .......... Hagar (1), tidak dapat (1), berarti hidup (1), Gadis-gadis itu (1), satu ....... satu (1), Daftarkan nama (1), tembok ....... melarikan (1), TUHAN .... Hosea (1), bersemayam .......................... hatinya (1), tanpa menggunakan (1), kamu melakukannya (1), pilar ..... pilar (1), induk singa (1), Kurban ..................... sisa (1), anak perempuannya (1), tepi rambut (1), Asyur ............. mengayunkan (1), perempuan ... pergi (1), belalang melahap (1), janji ................... istrinya (1), Hadoram membawa (1), melakukan apa-apa (1), sangkut pautnya (1), hari raya (1), meninggalkan ........ kepada-Ku (1), batu bata (1), keturunan Israel (1), Aminadab ...... Korah (1), Lot ............... Lot (1), Firman TUHAN (1), harus dikembalikan (1), Kepada ...... mereka (1), Elisama ...... Nun (1), dinazarkan ................ binatang (1), Allah ............. Allahmu (1), kue-kue ......... emas (1), seekor binatang (1), tempat .... pekerjaanmu (1), masuk .... minyak (1), perempuan ............ Simson (1), kurban ........ burung (1), Semaya ...... Gog (1), salah satu (1), tempat pengasingan (1), berkata ........... penduduk (1), Musa ............ Negeri (1), tiga puluh (1), menjadi sombong (1), Anak ....... Anak (1), Berapa lama (1), masih tinggal (1), orang-orang Hebron (1), yang meninggi (1), senjata-senjata ......................... senjata-senjata (1), lembah .... seberang (1), Yonatan ........ Sesungguhnya (1), penduduknya ............... penduduknya (1), jenazah keduanya (1), Tidakkah Hizkia (1), melihat .... jangan (1), Israel lainnya (1), kabur .............. kekuatan (1), Tirus ................ Tirus (1), bahtera .... Nuh (1), orang-orang Israel (1), menjadi rajamu (1), tanah ................................. Lewi (1), Ribka .... Ribka (1), dari mimpi (1), dari tanah (1), anggota tubuh (1), berlalu ........ dijual (1), sumur ... membawa (1), Ketiganya ........... umatmu (1), Amnon ........... Tamar (1), Hasil undi (1), domba Pesakh (1), semua dosa (1), laki-laki ...... menyebabkan (1), kedua kota (1), penduduk kota (1), perawatannya .............................. lainnya (1), cocok ........ pohon (1), Sisera .... perempuan (1), Kemudian Bileam (1), Nilai tebusan (1), pohon ........... pohon (1), mayat .......... mayat (1), mengirim ............. Daud (1), Lihatlah ....................... Bileam (1), kotamu ............... tempat-tempat (1), pemilik sapi (1), perempuan ........ Efraim (1), di sana (1), Yeremia .... berkata (1), anak ................. Daud (1), orang-orang jahat (1), berfirman ......... rumah-rumah (1), Ahazia ............. mendatangi (1), Amnon ........ Suruhlah (1), Malaikat TUHAN (1), di dalam (1), katanya .......... mendatangkan (1), Israel .............. banyak (1), seorang perempuan (1), Rut .... Boas (1), ruang besar (1), mengelupas ... tubuhku (1), Abram ........ Melkisedek (1), Sanak saudara (1), keledai .......... keledai (1), kitab ...................... buku (1), emas ........ kering (1), menjadi pengawas (1), pikir ......... menggunakan (1), nenek moyang (1), demi namanya (1), rasa lapar (1), berkata .......... penebang (1), binatang .............. binatang (1), nikmatilah tanah (1), kaki ...... kaki (1), memiliki tanah (1), Tuanku ...... Tuanku (1), berkembang biak (1), yang terbaik (1), nazar ... janjinya (1), raja Asyur (1), cukup dalam (1), nyawa .......... nyawa (1), jalan perempuan (1), tanah .... membawa (1), telah meninggal (1), 273 orang (1), Rahel ........................ Laban (1), suku Ruben (1), milik Allah (1), domba ....................... domba (1), datang ... sekarang (1), bukit batu (1), dipakai .... ibadah (1), dewa ........................ dewa (1), tembok ........ Allah (1), Salum ...... Mibsam (1), memanggil ........... memanggil (1), persembahan .... diberikan (1), yang ditawan (1), tempat persembunyian (1), Israel ............... Midian (1), punggungmu ..... hukuman (1), raja .......... raja (1), gerbang pintu (1), mendapatkan dua (1), istana .............. istana (1), lewati saat (1), anaknya ...... Anaknya (1), tebalnya ...... setiap (1), orang jahat (1), orang-orang Filistin (1), Orang-orang Benyamin (1), hewan .................. babi (1), menantikan ......... menadah (1), burung .............. burung (1), anak ..... anak (1), sebelah selatan (1), Raja ... perak (1), tidak mendakwamu (1), persembahan bakaran (1), Seluruh hasil (1), Ruben ..... Yakub (1), tidak ditimbang (1), mempersembahkan ....................... dipersembahkan (1), mazbah ....... mazbah (1), para perempuan (1), yang tersisa (1), burung puyuh (1), segala sesuatunya (1), pelayan imam (1), hasta .............. hasta (1), loh-loh tersebut (1), istriku ...... melakukan (1), terhadap domba-domba (1), Lot ............... Tuan-tuan (1), pintu ....... pintu (1), semua binatang (1), negeri ............ negeri (1), orang-orang Benyamin (1), keledai ......... keledaimu (1), tempat berdiamnya (1), Raja ...... Elisa (1), Seba ....... melewati (1), kayu .............. kayu (1), orang fasik (1), menang .......... pasir (1), didaftar menurut (1), Umat ................... Persembahan-persembahan (1), jenisnya ..... menjaganya (1), budaknya ............... budaknya (1), Saul ..... perempuan (1), membawa kebinasaan (1), Yusuf .......... saudara-saudaranya (1), Israel ..... Api (1), binatang ... pelirnya (1), bangsa Israel (1), tumpangan ...... sayapnya (1), juru roti (1), Absalom .... raja (1), Uang ... digunakan (1), Yoas ....................... Yoas (1), memiliki barang-barang (1), tertulis ............ penyiraman (1), gerbang ..................... gerbang (1), Anak domba (1), melayani-Ku .......... benda-benda (1), berisi air (1), tiang .................... menyuruh (1), mempersembahkan .................... kurban (1), atas kesalahannya (1), pesan ....... Pembuanganmu (1), pohon ................................. pohon (1), memerintah sebagai (1), penduduk ...... penduduk (1), Yusuf ... saudara-saudaranya (1), Ayahku .................. menghajarmu (1), sangat ............... merupakan (1), mengambil tanah (1), daging ....... belanga (1), raja ................... terbakar (1), membawa ...... Gera (1), Anak ............ Anak (1), Ishak ... tempat (1), mereka berbicara (1), seorang imam (1), tempatnya semula (1), aku dan (1), setiap jenis (1), tiang ....... tiang (1), mengikuti ............... ketetapan (1), Demi dewa (1), saudari istrimu (1), perempuan ..... Yusuf (1), Ayahnya ........................... ayahnya (1), Harun ................... keturunan (1), Rut ........ istrinya (1), Rut ......... Boas (1), kali ... hidupnya (1), diiringi nyanyian (1), suku Lewi (1), kawanan dombamu (1), Abram ................... Abram (1), Allah .... Zipora (1), mereka .... mereka (1), Allah ...... melihat (1), buah anggur (1), Tidak ....................... diutus (1), yang lain (1), Nyanyian ............... melawanku (1), Rahel ..... Yakub (1), anak-anaknya .... Israel (1), Perempuan ........ Simson (1), pintu gerbangnya (1), hari itu (1), raja ..... raja-raja (1), meninggalkan ............. perjanjian (1), Simson ................. tali-tali (1), tangis (1), hatimu (1), kelihatan (1), mencari (1), kayunya (1), kuali (1), ditulis (1), Yoyada (1), terbakar (1), meter (1), menyerahkan (1), tajam (1), istana (1), memerintahkan (1), baru (1), dirugikan (1), untuk-Nya (1), menikah (1), daun (1), tinggali (1), pulang (1), kecantikanmu (1), sakit (1), letaknya (1), lakukan (1), Tulang-tulang (1), mayat-mayat (1), sepengetahuan (1), tulang (1), tanduk (1), dibuat (1), semuanya (1), genap (1), ukuran (1), tiang (1), memandangku (1), singa-singa (1), milik-Mu (1), pengawasan (1), mengutus (1), berbunyi (1), Penduduk (1), digiling (1), diperhitungkan (1), dosanya (1), Sara (1), dianugerahkan (1), menaatinya (1), menghadap (1), membungkuk (1), arti (1), bilik-bilik (1), Biarlah (1), kauminta (1), milikku (1), pemuka (1), ajak (1), perbatasan (1), izinkan (1), Sela (1), menetap (1), musuhnya (1), membangun (1), peralatan (1), Anak-anak (1), ayahnya (1), Lewi (1), surat-surat (1), kejahatannya (1), berasal (1), Bukankah (1), penyerangan (1), jawaban (1), membunuh (1), menginjak-injak (1), Yunus (1), pakaian (1), barat (1), tamu (1), Bapa (1), baik (1), kata-kata (1), permintaan (1), menghentikan (1), menyuruhmu (1), menangis (1), sedih (1), benih (1), burung (1), bekerja (1), ditetapkan (1), Rut (1), penuh (1), balik (1), menghormati (1), bangsa (1), menghitung (1), berkeping-keping (1), menghancurkan (1), tempatku (1), pembuangan (1), budak (1), Angin (1), berbalik (1), Og (1), Baiklah (1), pikiran-Nya (1), memaksanya (1), itu (1), umat-Ku (1), Lea (1), abu (1), katakan (1), Buahnya (1), putri (1), airnya (1), berbicara (1), kerabatmu (1), beberapa (1), Nil (1), Reaya (1), menyuruhku (1), tiang-tiangnya (1), menakutkan (1), menemukan (1), sesuatu (1), makan (1), memastikan (1), diambil (1), menyebut (1), bangunan (1), Tamar (1), dewa-dewa (1), ratapan (1), pohon-pohon (1), jemaat (1), angin (1), Elyada (1), Serban (1), Ared (1), zaman (1), terlihat (1), Pinehas (1), boleh (1), tuanku (1), Azuba (1), digunakan (1), Api (1), keadilan (1), kejahatan (1), memberikan (1), menghadapi (1), hartanya (1), menanti-nantikan (1), mengejar (1), Kaujanjikan (1), kedua (1), miliknya (1), anjing-anjing (1), tebarkan (1), menghujat (1), setinggi (1), hiasan (1), Melebihi (1), Sebentar (1), hati (1), Bukit (1), hasta (1), Tabut (1), perkataannya (1), dibentangkan (1), Allahmu (1), Pesakh (1), cuma-cuma (1), dikaruniakan (1), Suruhlah (1), panah (1), menyediakannya (1), penguasa (1), Pedang (1), keluar (1), bertatahkan (1), Moab (1), barang-barang (1), keluargamu (1), firman-firman (1), Kehat (1), Edom (1), penduduknya (1), hati-hati (1), kekasih-kekasih (1), Yoyakhin (1), yang (1), sebelum (1), memampukan (1), kawanan (1), dilakukannya (1), heran (1), dipanggang (1), Telam (1), Babel (1), tingginya (1), genap (1), sepanjang (1), dadanya (1), memperbaiki (1), budakmu (1), tanganku (1), selama (1), Beberapa (1), istrimu (1), Berhala-berhala (1), dalam (1), Hana (1), dosa-dosamu (1), pelataran-pelataran (1), bersamanya (1), umatnya (1), Mikhal (1), mengidap (1), sungguh-sungguh (1), melahirkan (1), masuk (1), Benda-benda (1), Yoahas (1), berteriak (1), tersapu (1), jarak (1), menghajar (1), Buni (1), tertumpah (1), dimiliki (1), musuh (1), perhiasan (1), pohon (1), muncul (1), nyamuk (1), Yekhonya (1), bangsamu (1), saksi (1), sekarang (1), ditugaskan (1), bumi (1), mengajarkan (1), berpuasa (1), bertuliskan (1), Ben-Ami (1), persembahan-persembahan (1), tongkat-tongkat (1), sekeras (1), seseorang (1), menolak (1), Elyasib (1), laki-laki (1), resah (1), Sisak (1), jalin (1), batinku (1), penyakit (1), papan (1), Danau (1), mimpi-mimpi (1), negerimu (1), mengizinkanku (1), kesalahan (1), dimasak (1), simpanan (1), tengah-tengah (1), menantikan (1), besar (1), tanaman (1), terbuka (1), Yeremia (1), biarlah (1), kunjung (1), duduk (1), melihat (1), banyaknya (1), diucapkannya (1), rumahmu (1), Bagian (1), kesukaan (1), mengerikan (1), kulit (1), memasuki (1), habis (1), dilakukan (1), memberikanmu (1), Uza (1), Nabi (1), berpura-pura (1), hambanya (1), disebut (1), nama (1), haus (1), menikam (1), merupakan (1), menimpamu (1), Tanah (1), dijaga (1), ternaknya (1), pembagian (1), menyisakan (1), dengan (1), menyayangkan (1), harganya (1), tangan (1), Kurban-kurban (1), lengan (1), Sanbalat (1), Nebukadnezar (1), Di (1), jalan (1), ucapan (1), kapal (1), alami (1), bahunya (1), ladang (1), persepuluhan (1), ditinggali (1), penyucian (1), Ezra (1), laut (1), benar (1), menghormatinya (1), membiarkan (1), berbalas-balasan (1), tinggalkan (1), mayatmu (1), pindahan (1), tangannya (1), indah (1), bertambah (1), keselamatan (1), pimpinannya (1), bagimu [1931] (1), memasang (1), dirinya (1), kemarahan (1), ratu (1), pedupaan (1), bantuan (1), dahulu (1), Semuanya (1), Ahas (1), Batu-batu (1), ternak (1), kuku (1), roda-roda (1), merampok (1), Elia (1), betapa (1), peraturan (1), Simei (1), pertiga (1), cahaya (1), dupa (1), sisa-sisa (1), tertimpa (1), Hadadezer (1), bentuknya (1), tirai-tirai (1), Kepadamu (1), lidah (1), ternakmu (1), Sikhem (1), kereta (1), penyangga (1), muatannya (1), gandum (1), pasukan (1), isinya (1), ketujuh (1), peralatan-peralatan (1), tongkat (1), perisai-perisai (1), menginap (1), masa (1), ke (1), pernah (1), berjari (1), mazbah-mazbah (1), menjauh (1), dilalap (1), meliputi (1), peralatannya (1), Tel-Harsa [8521] (1), Huzab (1), Ar (1), ditiup (1), nama-Mu (1), Tubuh (1), Perjalanan (1), Bagaikan (1), ditunjuk (1), Tanduk (1), Hewan-hewan (1), Umat (1), umat-Mu (1), dikalungkan (1), meraih (1), dekat (1), Mahalab (1), allah (1), bergelimpangan (1), mati (1), cangkir (1), Yoram (1), kawanannya (1), suara (1), peristiwa-peristiwa (1), tombak (1), putih (1), sisa (1), Mesir (1), permaisuri-permaisurimu (1), mengetahui (1), penutup (1), mempertaruhkan (1), kelebihan (1), menanggung (1), Yerimot (1), pencuri (1), menyertai (1), Tepung (1), ada (1), Ai (1), ketidakadilan (1), digantungkan (1), perkara-perkara (1), telur (1), pengungsi (1), depan (1), kambing-kambing (1), kelalaian (1), bergaul (1), berpaling (1), sedihku (1), Meonotai (1), menguasai (1), anjingmu (1), memakannya (1), mengalami (1), takkan (1), Allah (1), bidan (1), Bani (1), suara-Nya (1), hukum (1), termasuk (1), Gunung (1), terjangkau (1), terkena (1), tembaga-tembaga (1), ayah (1), sekelilingnya (1), Sisera (1), gantang (1), terbunuh (1), menanti (1), mengenakan (1), bulan (1), bencana (1), Kita (1), Jauhlah (1), turun (1), saudaramu (1), Tidakkah (1), ketiga (1), melingkupi (1), hadir (1), bayi (1), menjualnya (1), membuang (1), pengadilan (1), gubernur (1), domba-dombanya (1), tempatnya (1), memberi (1), memadamkan (1), mungkin (1), hari (1), aku (1), nabi (1), pertama (1), Wilayahnya (1), mengelakkan (1), pajaknya (1), persidangan (1), kata-Nya (1), keadaanmu (1), doa (1), dinyatakan (1), penyimpanannya (1), janjikan (1), Zatu (1), Ismael (1), Efrat (1), berhak (1), Belalang-belalang (1), anggur (1), lupa (1), menjulang (1), memainkan (1), bernama (1), benda-benda (1), anak-anaknya (1), pelita (1), serangga (1), Abram (1), Isai (1), Abia (1), menyelamatkan (1), ditimpa (1), bersih (1), rambutnya (1), murka (1), Binatang (1), peralatanku (1), bertindak (1), menyuruhnya (1), ibadah (1), Namun (1), dibalaskan (1), tulang (1), disimpannya (1), bersabar (1), penjuru (1), berpenduduk (1), ditujukan (1), mengizinkan (1), mengakibatkan (1), tangan-Nya (1), melangkah (1), pekerjaan-Nya (1), kekuatan (1), tempatmu (1), Meski (1), Batsyeba (1), luka-luka (1), suaramu (1), dimakan (1), memperhatikan (1), pekerja (1), teriakan (1), bagi-Ku (1), Adna (1), tanda (1), wanita (1), Tobia (1), jubah (1), dimaksudkan (1), terjadi (1), kekayaan (1), fana (1), pun (1), Rehabeam (1), membayar (1), ujung (1), membuatmu (1), ketidaksengajaannya (1), dinyanyikan (1), kedatangan (1), Kota (1), mengirik (1), kelaparan (1), suku (1), keledai-keledai (1), permata (1), tubuhnya (1), menutup (1), Nabot (1), Lesem (1), Miryam (1), menganggap (1), mengizinkanmu (1), akhirnya (1), disangka (1), kekurangan (1), tidak (1), dapat (1), Bumi (1), jiwaku (1), melebihi (1), berlinang (1), bagi-Nya (1), hinggap (1), pilar (1), Tidak (1), negeri-negeri (1), meniup (1), kamar-kamar (1), jumlahnya (1), perlengkapan (1), minyak (1), menyerangnya (1), melupakan (1), sukacita (1), dipersembahkan (1), ular (1), hal-hal (1), setimpal (1), melalui (1), lainnya (1), kesalahannya (1), ditunjukkan (1), menetapkan (1), sapi (1), pupus (1), kawin (1), wajah-Ku (1), terpilih (1), tugu (1), kuhajar (1), kegelapannya (1), Asyur (1), perkakas-perkakas (1), melintasi (1), dikehendaki (1), maksudmu (1), pakaiannya (1), memperoleh (1), Filistin (1), Ester (1), Yohanan (1), ditabur (1), membunyikan (1), Persembahkanlah (1), besi (1), bercak (1), Suci (1), Eglon (1), adalah (1), terangnya (1), menyediakan (1), Kekuasaan (1), Janganlah (1), manusia (1), Sapi (1), melawannya (1), berkuda (1), kutempuh (1), rembang (1), kambing (1), sasaran (1), bersemayam (1), kerja (1), perintah (1), benda (1), kue-kue (1), diucapkan (1), mengulurkan (1), diletakkan (1)
3=2ba 'eb sedang berbunga (1), tunas-tunas hijau (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buah-buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed binasa (2)perish 2
9=4hdba 'abedah sesuatu yang hilang (1), barang yang hilang (1), barang hilang (1), barang ..... hilang [6] (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan membinasakan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan kebinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh  desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy mengerang (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc palungan (2), tempat makan ternakmu (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah berkilauan (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach semangka (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abi (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy orang Abiezer (3)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak membesar naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (4)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben pelarikan (1), melahirkan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac tambun (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergulat (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk harum (1)powders 1
82=1rba 'abar terbang (1)fly 1
83=3rba 'eber kepakan (1), sayap (1), sayap-sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah kepakan-kepakan-Nya (1), bulu sayapnya (1), kepakannya (1), kepakan (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah kelompok (1), kubah-Nya (1), seikat (1), tali-tali (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kenari (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping uang (1)piece 1
96=1lga 'egel tetes-tetes (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem berduka [5315] (1)pools 1
101=3Nga 'aggan mangkuk-mangkuk (1), cawan (1), mangkuk (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan (3)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal bokor (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph hantaman (1), tinjunya (1)fist 2
108=2da 'ed kabut (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab merana (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem permata yaspis merah (2), batu delima (1)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (2), merah (1)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar diagungkan (1), mulia (1), agung (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder tertinggi (1), jubah [8008] (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pengirikan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tekun (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham (2)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) kekerasan (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab penuh kasih (1), kekasih-kekasih cinta (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab asmara (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2