Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 15765 words leftmereka (186), kepadanya (128), kepadamu (121), kepadaku (54), di (41), menjadi (37), kami (35), bagimu (28), dalamnya (26), kita (25), aku (22), memiliki (21), mempunyai (20), berkata (18), perempuan (18), sendiri (17), baginya (16), Allah (16), Aku (14), seberat (12), Yakub (12), TUHAN (12), Undian (12), syikal (12), bagiku (12), pemerintahan (12), Musa (11), tidak (11), orang (10), seorang (10), negeri (9), untukmu (9), Mereka (9), imam (9), dia (8), Tuanku (8), tanah (8), persembahan (8), mazbah (8), tinggal (8), kamu (7), Israel (7), perjanjian (7), Elisa (7), datang (7), Saul (6), tempat-tempat (6), raja (6), Dia (6), Perempuan (6), anak (6), kurban (6), pesan (6), Salomo (6), membuat (6), hamba (6), anaknya (6), pintu gerbang (5), umat Israel (5), kepada-Mu (5), melawan (5), Ishak (5), Imam (5), Simson (5), melakukan (5), daging (5), Bezaleel (5), mempersembahkan (5), Tuhan (5), bait (5), Yusuf (5), Bileam (5), Raja (5), binatang (5), api (4), hatinya (4), pintu (4), katanya (4), bulu (4), kota (4), penduduk (4), Hagar (4), pedang (4), menimpa (4), uang (4), hidupnya (4), minum (4), perempuan-perempuan (4), Ayub (4), hidupmu (4), jangan (4), air (4), orang-orang (4), sungai (4), rambut (4), Ribka (4), berfirman (4), tempat (4), menyuruh (4), awan (4), darah (4), Daud (4), Yehu (4), keturunan (4), pergi (4), orang Israel (3), bertanggung jawab (3), Abraham (3), baik (3), Boas (3), malaikat (3), Eli (3), Yoab (3), bangsa-bangsa (3), hewan (3), melihat (3), membawa (3), batu-batu (3), perkara (3), roti (3), Sion (3), semua (3), kepada (3), tembok (3), Esau (3), hukumannya (3), terletak (3), lain (3), Yerusalem (3), terbuat (3), Tirus (3), Gehazi (3), gulungan (3), menghasilkan (3), diberikan (3), tepung (3), makanan (3), berjalan (3), hukuman (3), jelai (3), Yehuda (3), surat (3), tertuju (3), mayat (3), kerajaan (3), tahun (3), bangsa (3), meninggalkan (3), kayu (3), istrinya (3), mayatnya (3), benar-benar (3), Kaki dian (2), semuanya itu tidak (2), perempuan ...... suaminya ........ perempuan ............ kauinginkan (2), baju efod (2), bait Allah (2), melarikan diri (2), budak perempuan (2), makanan itu (2), anak laki-laki (2), orang-orang Yehuda (2), orang muda (2), yang hidup (2), Pintu gerbang (2), orang Lewi (2), semuanya ... tidak (2), kata mereka (2), Sungai Yordan (2), Ishak ... sumur (2), Izinkanlah (2), melakukannya (2), sosok (2), firman (2), gadis-gadis (2), bertugas (2), Nyanyian (2), menemui (2), Yesaya (2), dihukum (2), Terdengar (2), perang (2), Firaun (2), dipanjatkan (2), barang (2), menuju (2), gadis (2), Baal (2), Gideon (2), jenis (2), tumbuh (2), kuat (2), Hagri (2), tanpa (2), mendengar (2), atasnya (2), sekitarnya (2), menggunakan (2), mendapat (2), membunuh (2), puasa (2), mengancam (2), sebanyak (2), domba (2), budaknya (2), suaminya (2), kembali (2), negerinya (2), nama-Ku (2), keduanya (2), mendatangkan (2), terhadap (2), hewan-hewan (2), langit (2), mengharapkan (2), Air (2), umat (2), milik (2), Manusia (2), ilah-ilah (2), Amnon (2), Rahel (2), anak (2), mengandung (2), Laban (2), tabut (2), kedudukannya (2), ganti (2), Mikha (2), emas (2), pembangunan (2), Laki-laki (2), hidup (2), Dewa (2), Kepada (2), urusanmu (2), kepunyaan (2), Hizkia (2), Yitro (2), kerajaannya (2), orang-orang (2), terdengarlah (2), sumber-sumber (2), Persembahkan (2), Gadis (2), kebun (2), berhala (2), patung (2), tersisa (2), bagian (2), memerintah (2), Benhadad (2), serafim (2), rumahnya (2), terdengar (2), Harun (2), pekerjaan (2), Hamba (2), Rahab (2), mengikuti (2), menghukum (2), rumah (2), Kain (2), jabatan (2), Naomi (2), berada (2), berkuasa (2), berarti (2), berdiri (2), laki-laki (2), perak (2), nyanyian (2), berperang (2), menutupinya (2), anak-anak (2), kepunyaannya (2), umat-Nya (2), Papan-papan (2), melihatnya (2), menyerang (2), keluarga (2), jahat (2), dosa (2), sarang (2), tuannya ... istri ... tuannya ............ terhadap budak perempuannya (1), Kereta ... ditarik ......... kereta yang ditarik kuda-kuda ....... kereta yang ditarik kuda-kuda (1), Setiap kali makhluk-makhluk hidup .... roda-roda ....... makhluk-makhluk hidup .... roda-roda ..... makhluk-makhluk hidup (1), budak perempuan ............ budak perempuan itu baginya tuannya harus (1), umat Israel ...... awan itu tidak bergerak ...... baru bergerak (1), aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain (1), Elyasib ......... Tobia .............. bait Allah ......................... hukum Taurat (1), Firaun menyuruh Yusuf ......... Yusuf ...... Firaun ... menguasai (1), menggulungmu ...... melemparkanmu ke tanah yang lapang Di sanalah kamu akan mati dan di sanalah kereta-kereta kemuliaanmu akan tinggal hai kamu yang menjadi aib di rumah tuanmu (1), Lalu ketika dia tidur perempuan itu mengambil ketujuh kepangan rambutnya menjalinnya dengan lungsin ............. Simson (1), dia berkata Penuhilah empat tempayan dengan air dan tuanglah ke atas kurban bakaran di atas kayu bakar itu ............ Lakukanlah ........ melakukannya (1), penyakit ....... itu tidak menyebar di kulit tujuh hari kemudian imam harus memeriksanya lagi Jika (1), mengambil ............. dan yang berada .... pengawasan keluarga (1), dihitung ...... Lamanya waktu dia tinggal pada pendatang itu harus dihitung (1), di seberang Sungai Yordan ................... Sungai Yordan (1), Tirai di sisi utara panjangnya 100 hasta dengan dua puluh tiang dan dua puluh alasnya yang terbuat dari perunggu .............. penyangga tirai (1), Lihatlah dua keranjang ara diletakkan di depan bait TUHAN (1), perintah-Nya ................. aku tidak akan melakukan apa pun melawan perintah-Nya (1), naik ke pintu gerbang .......... pintu gerbang itu memiliki ........ hiasan (1), pertama ........... kedua ... menonjol ... kaki dian ........... ketiga ... menonjol (1), Pergilah ....................... di sana seperti .... peroleh di sini (1), Mered mengambil Bica putri Firaun kemudian perempuan (1), pertama ........... kedua ... menonjol .............. ketiga ... menonjol .......... kaki dian (1), Bait Suci ............................ semakin bertambah .......... lantai ..... lantai ..... lantai (1), Yusuf tidak senang akan hal itu Yusuf (1), Patutkah ......... menempatkan ..... bahaya .... mempertaruhkan ...... air ..... Daud ..... air (1), nazar atau janji itu ...... suaminya ................ istrinya (1), dan berkata kepadanya Inilah yang Benhadad katakan (1), dia mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan (1), Dia berjalan dengan kuasanya yang besar (1), orang yang dinazarkan itu boleh ditebus (1), harus berkemah di sebelah suku Efraim (1), Abraham ........... orang benar ............. kota ...... orang benar (1), makanan dan air ..... Hagar ... menyerahkan .......... perempuan (1), Malaikat ............ bagi keledai itu untuk melewatinya Keledai itu juga tidak (1), berkelahi melawan ...... melawan ...... melawan .... melawan (1), barang itu harus ...... benda ......... barang tersebut (1), tempat tinggal ............ sebelah barat ....... Pergilah melewati (1), suaminya .... nazar dan janji ......... istrinya (1), barang-barang ....... kepada pemilik barang-barang ...... mempersembahkan (1), berdiri lebih tinggi ........ kitab Taurat (1), belanga yang najis ........... makanan ............. yang najis (1), perempuan ... bebas dari nazar dan janjinya (1), Kemudian TUHAN bertanya kepadanya Dengan apa (1), setengah dari daerah perbukitan di Gilead (1), tiang pintu yang satu ..... yang lain (1), rangkaian ............... yaitu di ujung tirai (1), Anak panah ........ mata panah yang (1), melakukan perbaikan ...... di depan .................. melakukan perbaikan (1), tangan orang Aram ... orang-orang Yehuda (1), daging .... masih ada di dalamnya (1), hidup hanya beberapa ..................... dianggap ........... dianggap (1), Eliezer .... Rehabya .... Yesaya .... Yoram ..... Zikhri (1), anak buahmu .......... panglima .... anak buahnya (1), imam ... menyuruh ......................... dalam tubuhnya ... menyebabkan (1), seperti orang yang sakit ingatan (1), tubuhnya Saat itu ... masih duduk (1), perempuan ..... perempuan .......... menjadi istri Imam (1), pohon zaitun milik orang jahat (1), berkemah di dekat suku Efraim (1), orang benar ........... orang benar ....... kota (1), tidak boleh kamu makan ...... pelanduk (1), emas .................. emas .... emasnya ........... perak ...... perak (1), Hal itu ditulis ...... memberikan .............. orang-orang Israel (1), kambing itu harus dibawa keluar (1), kebunnya ..... yang baik tetapi kebun (1), negara ........... kepala juru minuman itu (1), raja ....................... seluruhnya akan berada dalam kekuasaan (1), berkemah di samping suku Ruben (1), salah satu dari tiga kota (1), anak buahnya ................................... anak buah (1), anakku ..... memalukan ............ buktinya ......... tempat tidur (1), menyuruh ...... kataku ........ menjadi istri (1), tempat orang-orang miskin ... pakaiannya (1), Di dalam kitab tersebut (1), binatang yang dia nazarkan (1), walaupun dia bukan ibumu (1), melakukan semua kenajisan .......... negeri (1), melawan ...... hukum-hukum-Mu ....... nenek moyang (1), anak Bina ..... Refaya ..... Elasa (1), Hizkia lakukan dengan penuh (1), dibuat-Nya ........ dilakukan-Nya ... melihat .... menggunakan (1), Hitunglah jumlah semua orang (1), anak .... anak .... anak .... anak (1), Sutelah ..... Bered ..... Tahat ...... Elada (1), ditahirkan ......... memberikan semua persembahan (1), hasil panen tahun kedelapan (1), umat-Ku sebagai hasil sulungnya (1), Pemilik ternak ............... pemilik .... hewan (1), perempuan .... menunjukkan lelehan darahnya (1), bangkai .... binatang najis ................ belanga (1), diiringi bunyi ........ orang Asyur (1), sapi ... menghadap ke dalam (1), Rut ..... Boas ..... Rut ........ Boas (1), yang satu .... yang lain (1), tidak ada gunanya lagi (1), orang yang bersalah .......... keturunan (1), diucapkan oleh seorang istri (1), mereka mendapat .................. mereka berjumlah (1), Lot dan keluarganya .... kota (1), dilakukan oleh rombongan sebelumnya (1), imam ......... disembelih di atas (1), sedang duduk bersama-sama .................. datang (1), dengan jelas .......... Esau .... Ayah (1), Benhadad ................. perdagangan ........... Kata Ahab (1), Yusuf ..... Potifar ... Yusuf ........... Yusuf (1), Zima ..... Yoah ..... Ido ...... Zerah (1), di tanah ...... semua binatang (1), Buah-buah yang kamu tinggalkan (1), kerub-kerub ..... roda-roda ........ kerub-kerub .................. roda-roda (1), jangan khianati orang-orang pelarian (1), gugur ... hujan musim semi (1), Mered lainnya seorang perempuan (1), gadis ...... anaknya kepada laki-laki (1), baru ........ dinamainya .... dinamainya ..... dinamainya (1), keadaan lapar .................. rasa hausnya (1), Tuanku ..... Tuanku ............ Tuanku ....... Tuanku (1), Tahat ..... Zabad ....... Ezer ... Elad (1), Setiap orang yang datang (1), Yesaya ..... Refaya ..... Arnan ...... Obaja (1), nama Yehuda ...... terhadap Yehuda (1), Ishak ....... sumur-sumur .... Abraham ... dahulu (1), imam ... menyuruh ................. tubuhnya ... mendatangkan (1), anak buahmu ............ anak buahnya (1), menyembah patung yang lain (1), di hadapan-Mu .... kurban bakaran (1), tiga puluh anak perempuan (1), Patutkah mereka meminta petunjuk (1), tidak boleh dimakan ...... kelinci (1), kakinya ....... jenis serangga ........... makan (1), harus berada di sebelah (1), Yakub yang tidak berbulu (1), Engkau ada di sana (1), sekeliling jemaat-Ku ................ orang-orang jahat (1), menghitung .... menjadi milik (1), orang Mesir memberi (1), raja orang Kasdim (1), mereka ..... mereka ................ pertama (1), tali-tali jimat ............ buru (1), tidak ............. menyuruhmu pergi (1), karena cara hidup (1), Malkia ... melakukan perbaikan (1), hikmat yang sejati (1), juga tidak karena (1), Lot ...... ke belakang (1), ditimpakan atas kita (1), orang-orang suruhan ............... Nabiah (1), Beria ....... Resef ...... Telah (1), anak .... anak .... anak (1), membeli mas kawin (1), Mahli ..... Libni ...... Simei (1), nenek moyang bangsa (1), mengambil air ... membawa (1), persembahan .... pemimpin .......... persembahan (1), keturunannya .............. diberikan ...... keturunannya (1), milik kepunyaannya dahulu (1), Bina ..... Rafa ..... Elasa (1), orang Lewi rumah (1), Harun ... anak-anaknya ....... imam (1), Harun ..... Eleazar ..... Pinehas (1), orang bersalah .... Ia (1), memiliki panjang ............ panjangnya (1), Salomo .......... bejana ....... bejana (1), berwarna ........ tidak berbahaya (1), menerima tanah ........................................ memanjang (1), Bileam ............... di depannya (1), malaikat ............................................ biarlah .... rumput (1), ketetapan dan peraturan (1), semua benda kudus (1), bangsa yang besar (1), Laban ......... Yakub ... Yakub (1), Amazia ..... Amazia ........... Amazia (1), Yosafat ..... Yoram ..... Ahazia (1), Asir ......... Uriel ...... Uzia (1), tempat .......... kawanan ternak (1), Zerahya ..... Merayot ..... Amarya (1), benang berwarna ................... tirai (1), kebun .... kebun ...................... tidak (1), membawa ke pembuangan (1), bergabung .......... kurban Paskah (1), kelebihan ........ pohon anggur (1), jalan ...... Tembok ........ tembok (1), binatang yang lain (1), perempuannya budak perempuannya (1), melakukan yang jahat (1), Harun ......... kurban sajian (1), orang yang berpenyakit (1), bertugas ................. bertugas menjaga (1), abdimu ....... negeri ......... memimpin (1), kejahatan ............. pintu-pintu .... pintu-pintu (1), nenek moyang ..................... musuh-musuh (1), tidak taat .... mengatakan (1), Nahat ..... Eliab ...... Yeroham (1), Musa dan Harun (1), Elia .... bakar ........... bakar (1), hambanya ....... harta miliknya (1), Yotam ..... Ahas ..... Hizkia (1), kuterima .... tanggung jawabmu (1), yang bersalah ............. keturunan (1), tempat-tempat ......... di udara (1), kambing ....... di atas (1), sepanjang siang hari (1), matahari ....... buatan ....... bayangan (1), Bayang-bayang ...... matahari buatan (1), terpaksa ... sebagian ........... kembali (1), kedua trompet ...... Israel (1), yang pergi berperang (1), jauh di atas (1), di Sungai Yordan (1), Yehu ......... Izebel .......... Mayatnya (1), anak .... anak ..... anak (1), berkaitan dengan barang-barang (1), tubuhnya ...... seperti daging (1), Tuhan ............... orang benar (1), sapi ...................... sisa ............... mazbah (1), barisan depannya ....... barisan (1), menjauhi ................... perjalanannya ........ menjauhi (1), mengurus ................... berhubungan ... benda-benda (1), Nuh .............. Nuh ...... merpati (1), Tahan ..... Ladan ...... Amihud (1), Gadis ....... laki-laki ......... perempuan (1), berada di sebelah (1), sampai menyentuh tanah (1), binatang yang dipersembahkan (1), Jangan buat berhala (1), budakmu Ingatlah ......... upah (1), Selanjutnya imam ..... pangkal (1), dapat menyelidiki negeri (1), kamar-kamar .............. barang-barang .......... barang-barang (1), dari masa hidupku (1), Berhala anak sapi (1), penjagaan ..... pintu gerbang (1), menentukan ............ terjadi kekacauan (1), pembuangan .... dalam daftar (1), Boas ....... Rut ...... menyimpan (1), Uza ..... Simei ...... Hagia (1), Daud juga meninggalkan (1), perkataannya .... Lewi ....................... wanita (1), Abisua ..... Buki ..... Uzi (1), penduduk negeri Tema (1), Umat Israel berangkat (1), Asir ..... Elkana ...... Ebyasaf (1), peralatanmu ... melalui lubang (1), Rehabeam ..... Abia ..... Asa (1), hamba Abraham ........ ketahuilah (1), sebagai kurban curahan (1), perempuan .... Yusuf .......... Yusuf (1), lebih besar ..... wilayah (1), Orang-orang Filistin ............ ilah-ilah (1), badannya .... memisahkan ........ Laban (1), istrinya ...... istri ..... laki-laki (1), Simei ..... Mikha ...... Reaya (1), adat istiadat zaman (1), melihat ...... permintaan ...................... Pulanglah (1), Mesir ... meminta pertolongan (1), bangga ... tinggikan ... melaksanakan (1), Akhirnya Abraham ............................... orang (1), Yoas ..... Amazia ..... Azarya (1), orang awam .................. dilakukan (1), logam .... menguatkan hati (1), belas kasihanmu ....... kata-kata (1), tampak .... orang lain (1), Imam ............. mati mendadak (1), rempah-rempah ............... rempah-rempah ....... berkata (1), dengan air itu (1), pasukan-pasukan pendudukannya ........... wajib (1), tempat tinggalmu ................... pembunuh (1), Tiba-tiba terdengar perintah (1), pakaian ... bahan kulit (1), imam .............................. darah ....... ditahirkan (1), makanan ................ segala sesuatu (1), tanduk ............ tanduk ............... tanduk-tanduk (1), punggungmu ..... hukuman (1), harta .... kaya (1), Daftarkan nama (1), berhubungan dengan benda-benda (1), Lot ............... Lot (1), Yusuf .......... saudara-saudaranya (1), gerbang pintu (1), sesuai jalannya (1), mendapatkan dua (1), anaknya ...... Anaknya (1), kamu melakukannya (1), burung .............. burung (1), melontarkan .... menembakkan (1), tebalnya ...... setiap (1), menggantikan Yoab (1), atas kehendak (1), hasil perbuatan (1), anggur ......... anggur (1), orang itu (1), menyampaikan pesan (1), Manasye ..... Amon (1), anak perempuannya (1), memakan ..... memakan (1), Gadis-gadis itu (1), para perempuan (1), patut ............... pukulan (1), kepunyaan suku (1), budaknya ............... budaknya (1), Rasa lapar (1), hasta .............. hasta (1), dinazarkan ................ binatang (1), melawan .......... menimpa (1), waktu ....... waktu (1), kain tudung (1), lima puluh (1), kue-kue ......... emas (1), terletak ..... bait (1), harus dikembalikan (1), terhadap domba-domba (1), tepi rambut (1), Gadis ...................... Amnon (1), menyembah ........ ilah-ilah (1), pedang ...... pedang (1), bangsa Israel (1), pintu ....... pintu (1), lubang kubur (1), Kurban ..................... sisa (1), kayu .............. kayu (1), Salomo ........ mengarungi (1), persembahan ...... persembahan (1), orang bodoh (1), dibandingkan ........ Gideon (1), Kepada .............. diberikan (1), lebih rendah (1), Hanun ... kematian (1), janji ................... istrinya (1), perintah .................... imam (1), lebih baik (1), orang ...... orang (1), melakukan perbaikan (1), Hamuel ...... Zakur (1), barang-barang ...... barang-barang (1), Yehuda ...... baginya (1), Rut ....... mertuanya (1), Tahun ............... perempuan (1), Yusuf ... saudara-saudaranya (1), dari mereka (1), membenci Allah (1), tertulis ............ penyiraman (1), tidak dapat (1), melayani-Ku .......... benda-benda (1), kurban ........ burung (1), anaknya ..... Keduanya (1), berisi air (1), Musa ............ Negeri (1), pesan ....... Pembuanganmu (1), trompet saja (1), bahtera .... Nuh (1), pohon ................................. pohon (1), Daud ....... Uria (1), tanpa menggunakan (1), berarti hidup (1), Allah .... Zipora (1), tempatnya semula (1), Asyur ............. mengayunkan (1), aku dan (1), pilar ..... pilar (1), satu ... gandum (1), tembok ....... melarikan (1), suku Yehuda (1), lebih ringan (1), anak-anaknya .... Israel (1), kedua kota (1), kabur .............. kekuatan (1), Hadoram membawa (1), tanah ................................. Lewi (1), perempuan ... pergi (1), masih tinggal (1), Kepada ...... mereka (1), Elisama ...... Nun (1), lembah .... seberang (1), melakukan apa-apa (1), Aminadab ...... Korah (1), meninggalkan ............. perjanjian (1), Ribka .... Ribka (1), Suara ....... menakutkan (1), dari tanah (1), kuda ... kereta (1), sumur ... membawa (1), raja ..... raja-raja (1), Demi dewa (1), jenazah keduanya (1), sapi .......... berdasarkan (1), Israel lainnya (1), perempuan ............ Simson (1), melihat .... jangan (1), istri yang (1), anggota tubuh (1), anak sapimu (1), di sana (1), milik-Nya juga (1), orang Kaleb (1), Abram ........ Melkisedek (1), artinya bagimu (1), membuat pertahanan (1), Ketiganya ........... umatmu (1), putri ..... mempertahankan (1), semua dosa (1), domba Pesakh (1), buah-buah anggur (1), tempat pengasingan (1), Anak ....... Anak (1), tiga puluh (1), berkata ........... penduduk (1), Semaya ...... Gog (1), laki-laki ...... menyebabkan (1), tukang periuk (1), Nilai tebusan (1), Daud berkata (1), Kemudian Bileam (1), tentaramu ... perintahmu (1), Lihatlah ....................... Bileam (1), Malaikat TUHAN (1), menjadi rajamu (1), nenek moyang (1), masuk .... minyak (1), melempar undi (1), tempat .... pekerjaanmu (1), tanah .... membawa (1), Yoyakhin .............. raja (1), Rahel ........................ Laban (1), lain .......... lain (1), binatang .............. binatang (1), datang ... sekarang (1), menjadi sombong (1), Tirus ................ Tirus (1), Yonatan ........ Sesungguhnya (1), seorang perempuan (1), Israel .............. banyak (1), orang-orang Israel (1), keledai .......... keledai (1), Yeremia .... Yeremia (1), aliran air (1), Berapa lama (1), orang-orang Hebron (1), pohon anggur (1), jemaat-Nya ..... berkata (1), perawatannya .............................. lainnya (1), persembahan sukarela (1), bukit batu (1), sepuluh hari (1), yang meninggi (1), anak sapi (1), kotamu ............... tempat-tempat (1), Amnon ........... Tamar (1), perempuan ........ Efraim (1), kaki ...... kaki (1), Sisera .... perempuan (1), nazar ... janjinya (1), keduanya ........... nama (1), kurban persembahan (1), anak ................. Daud (1), hari .... hari (1), mayat .......... mayat (1), raja Babel (1), 273 orang (1), domba ....................... domba (1), suku Ruben (1), Yehudi ......... gulungan (1), Hasil undi (1), mengirim ............. Daud (1), Sanak saudara (1), mengelupas ... tubuhku (1), Seluruh hasil (1), persembahan bakaran (1), baru saja (1), Lot ............... Tuan-tuan (1), demi namanya (1), Amnon ........ Suruhlah (1), harta benda (1), mazbah ....... mazbah (1), kitab ...................... buku (1), emas ........ kering (1), mempersembahkan ....................... dipersembahkan (1), persembahan .... diberikan (1), berfirman ......... rumah-rumah (1), anak sulungnya (1), hewan .................. babi (1), hidupnya kekayaan (1), mendatangkan ..... ditimpakan (1), berkata .......... penebang (1), Rut .... Boas (1), perkataan-Ku ... perkataan (1), Israel ............... Midian (1), yang ditawan (1), jenisnya ..... menjaganya (1), katanya .......... mendatangkan (1), menjadi pengawas (1), Ahazia ............. mendatangi (1), sebelah selatan (1), di dalam (1), raja Asyur (1), istriku ...... melakukan (1), Umat ................... Persembahan-persembahan (1), jalan perempuan (1), tertuju kepada (1), melintasi api (1), nikmatilah tanah (1), tinggal ..... bangsa-bangsa (1), milik Allah (1), binatang ... pelirnya (1), burung puyuh (1), berkembang biak (1), setiap jenis (1), segala sesuatunya (1), nyawa .......... nyawa (1), yang terbaik (1), loh-loh tersebut (1), Ishak ... tempat (1), tembok ........ Allah (1), Salum ...... Mibsam (1), pohon-pohon tarbantin (1), seorang manusia (1), membuang mayat (1), telah meninggal (1), semua binatang (1), juru roti (1), memiliki barang-barang (1), keledai ......... keledaimu (1), bagaimana menghindarinya (1), didaftar menurut (1), daging ....... belanga (1), dipakai .... ibadah (1), Tuanku ....... Tuanku (1), kakak perempuannya (1), dewa ........................ dewa (1), raja ................... terbakar (1), istana .............. istana (1), tidak mendakwamu (1), mengambil tanah (1), lewati saat (1), Musa ........................... Musa (1), tidak ditimbang (1), Abram ................... Abram (1), orang jahat (1), orang-orang Filistin (1), menang .......... pasir (1), seorang imam (1), ke pembuangan (1), bumi .......... langit (1), induk singa (1), mereka berbicara (1), menantikan ......... menadah (1), satu ....... satu (1), Rahel ..... Yakub (1), tempat persembunyian (1), hari raya (1), anak ..... anak (1), TUHAN .... Hosea (1), Ruben ..... Yakub (1), Orang-orang Benyamin (1), yang tersisa (1), batu bata (1), bersemayam .......................... hatinya (1), atas kesalahannya (1), memanggil ........... memanggil (1), perempuan ..... Yusuf (1), keturunan Israel (1), Ayahnya ........................... ayahnya (1), raja .......... raja (1), kerajaan ...... kerajaan (1), Raja ... perak (1), belalang melahap (1), Saul ..... perempuan (1), membawa kebinasaan (1), sangkut pautnya (1), bersamamu ... Yakub (1), negeri ............ negeri (1), hari itu (1), berdiri ... pandanglah (1), tempat berdiamnya (1), orang fasik (1), tinggallah denganku (1), meninggalkan ........ kepada-Ku (1), pelayan imam (1), berhala-berhala ....... perkara (1), Firman TUHAN (1), Allah ............. Allahmu (1), saudari istrimu (1), Minyak ............... minyak (1), Tutup dada (1), Israel ..... Api (1), hamba Abraham (1), suku Lewi (1), seekor binatang (1), orang-orang Benyamin (1), Raja ...... Elisa (1), dengan Tamar (1), Tidak ....................... diutus (1), Seba ....... melewati (1), lebih berat (1), tiang .................... menyuruh (1), mempersembahkan .................... kurban (1), pemujaan ................. api (1), keduanya ........ keduanya (1), uang .... tanahnya (1), diambil ...... hewan (1), seperti perbuatannya (1), Absalom .... raja (1), Ayahku .................. menghajarmu (1), Anak domba (1), membawa ...... Gera (1), Anak ............ Anak (1), Mesir ........ ladangmu (1), perempuan ............ diucapkannya (1), buah-buah ara (1), salah satu (1), tumpangan ...... sayapnya (1), Uang ... digunakan (1), memerintah sebagai (1), Yoas ....................... Yoas (1), gerbang ..................... gerbang (1), penduduk ...... penduduk (1), tiang ....... tiang (1), sangat ............... merupakan (1), Perempuan ........ Simson (1), saat dihitung (1), pintu gerbangnya (1), Simson ................. tali-tali (1), membuat ................... Lot (1), anak perempuanmu (1), orang benar (1), binatang ............ binatang (1), kawanan dombamu (1), negeri ....... Kaleb (1), Zelafehad ........ lain (1), kali ... hidupnya (1), Mangkuk ... kendi (1), yang lain (1), mengikuti ............... ketetapan (1), senjata-senjata ......................... senjata-senjata (1), Nyanyian ............... melawanku (1), tinggal ............ kita (1), penduduknya ............... penduduknya (1), Tidakkah Hizkia (1), jendela .................. bahtera (1), Rut ........ istrinya (1), Rut ......... Boas (1), satu ....... lain (1), TUHAN tidak (1), diiringi nyanyian (1), mereka .... mereka (1), terhadap suaminya (1), Allah ...... melihat (1), buah anggur (1), binatang .................... unta (1), pemilik sapi (1), Harun ................... keturunan (1), Bangsa Israel (1), perempuan ....... menyerangmu (1), mazbah ............ kurban (1), seluruh tongkat (1), membuat persediaan (1), penduduk kota (1), sebabnya .... dinamai (1), keluargamu .............. Allahmu (1), perbuatanmu ...... melawanmu (1), cocok ........ pohon (1), Yosia .................... raja (1), Hewan .... tulangnya (1), anak-anak laki-laki (1), pohon ........... pohon (1), Orang-orang Lewi (1), tetap berada (1), didaftarkan menurut (1), nazar ... janji (1), tidak ....... tidak (1), tertiup ...... diterbangkan (1), dan menerobosnya (1), Bukankah ........ bukankah (1), memimpin ......... mendapat (1), imam ................................ Pakaian (1), Yeremia .... berkata (1), perempuan .......... perempuan (1), tidak ...... dilalui (1), bernilai ... syikal (1), dari mimpi (1), berlalu ........ dijual (1), rumah ........... rumah (1), menjadi budak (1), Esau ............ Yakub (1), punya apa-apa (1), beraroma ......... terdengar (1), tuanku ....... memikirkan (1), ruang besar (1), waktu hari (1), hewan ................ itu (1), hewan-hewan .................. Binatang-binatang (1), Imam ............ persembahan (1), kayu akasia (1), sebagai binatang (1), Setiap laki-laki (1), barang-barang miliknya (1), sepanjang malam (1), Ahitub ..... Zadok (1), Ahimot .......... Zofai (1), bulir jelai (1), Libni ...... Yahat (1), pikir ......... menggunakan (1), kandil ....... kandil (1), berkata ..................... anggur (1), rasa lapar (1), Gehazi ........ putih (1), anak sulung (1), Tamar ................................... Syela (1), kurban ..... daging (1), Suaminya ............... Istrinya (1), petunjuk ..... masalah (1), serbuk kayu (1), kaum keluarga (1), kanan ........ dipersembahkan (1), orang-orang jahat (1), Perayaan .............. melihatnya (1), malaikat .............. TUHAN (1), kota itu (1), cukup dalam (1), Abram .......... Hagar (1), utus ....... laporannya (1), satu tahun (1), langit ..... gulungan (1), kesalahan ...... semua (1), menikah ..... perempuan (1), terhadap pamannya (1), jika dibandingkan (1), berdiri ..... dipimpin (1), duduk makan (1), Laban .... Abraham (1), terjadi atasmu (1), perbuatan ........ perbuatan (1), memiliki tanah (1), Tuanku ...... Tuanku (1), Yoyakhin ........... raja (1), hasil tanah (1), Ben-Ami (1), penyimpanannya (1), angin (1), Elyada (1), anjing-anjing (1), Serban (1), anggur (1), Bukit (1), menjulang (1), memastikan (1), digunakan (1), diambil (1), pelita (1), dewa-dewa (1), kejahatan (1), rambutnya (1), hartanya (1), menanti-nantikan (1), mengejar (1), dalam (1), Kaujanjikan (1), peralatanku (1), bertindak (1), kedua (1), zaman (1), jubah (1), setinggi (1), Melebihi (1), umatnya (1), menakutkan (1), mengidap (1), sesuatu (1), tuanku (1), sungguh-sungguh (1), penjuru (1), melahirkan (1), Azuba (1), berpenduduk (1), Benda-benda (1), hari (1), bangunan (1), nabi (1), kawin (1), penguasa (1), Danau (1), dilakukannya (1), bertatahkan (1), negerimu (1), heran (1), luka-luka (1), dimasak (1), Telam (1), sepanjang (1), dadanya (1), hambanya (1), bagi-Ku (1), Edom (1), penduduknya (1), hasta (1), Tabut (1), Yoyakhin (1), perkataannya (1), dimaksudkan (1), Allahmu (1), sebelum (1), sekarang (1), membuatmu (1), barang-barang (1), hinggap (1), berpuasa (1), dinyanyikan (1), Babel (1), tingginya (1), kedatangan (1), Kota (1), mengirik (1), memperbaiki (1), seseorang (1), yang (1), menutup (1), tangan-Nya (1), sapi (1), cuma-cuma (1), dikaruniakan (1), menyediakannya (1), kekurangan (1), merupakan (1), musuh (1), dijaga (1), dapat (1), berlinang (1), masuk (1), bangsamu (1), pilar (1), Tidak (1), budakmu (1), Kurban-kurban (1), kamar-kamar (1), Yoahas (1), Di (1), minyak (1), tersapu (1), Beberapa (1), menyerangnya (1), melupakan (1), menghajar (1), Buni (1), Hana (1), sukacita (1), diucapkannya (1), melalui (1), lainnya (1), bersamanya (1), Mikhal (1), Persembahkanlah (1), muncul (1), wajah-Ku (1), Yekhonya (1), mengerikan (1), kulit (1), selama (1), berteriak (1), dilakukan (1), perkakas-perkakas (1), memberikanmu (1), akhirnya (1), Sapi (1), dosa-dosamu (1), dirinya (1), Sikhem (1), pedupaan (1), tengah-tengah (1), menolak (1), Elyasib (1), saksi (1), besi (1), ditabur (1), Suci (1), Sisak (1), jalin (1), batinku (1), penyucian (1), Tubuh (1), Janganlah (1), melawannya (1), rembang (1), sasaran (1), besar (1), tanaman (1), terbuka (1), laki-laki (1), indah (1), bagimu [1931] (1), ditugaskan (1), bumi (1), penyakit (1), Yoyada (1), kesukaan (1), ayahnya (1), meter (1), menyerahkan (1), harganya (1), Ar (1), Perjalanan (1), Uza (1), ditunjuk (1), Hewan-hewan (1), umat-Mu (1), melihat (1), kecantikanmu (1), haus (1), pulang (1), pembagian (1), peraturan (1), menyisakan (1), dengan (1), kambing-kambing (1), sepengetahuan (1), tangan (1), menguasai (1), Sanbalat (1), memasuki (1), Biarlah (1), tanduk (1), berpura-pura (1), disebut (1), ternakmu (1), penyangga (1), ajak (1), kunjung (1), menikam (1), tangis (1), kawanannya (1), mencari (1), Tanah (1), kuali (1), kayunya (1), Ezra (1), menghormatinya (1), Tepung (1), membiarkan (1), Penduduk (1), perkara-perkara (1), Batu-batu (1), kelalaian (1), ucapan (1), pimpinannya (1), ladang (1), menghadap (1), memasang (1), membungkuk (1), persepuluhan (1), dekat (1), kemarahan (1), ratu (1), Sela (1), bantuan (1), peralatan (1), Semuanya (1), memberi (1), berbalas-balasan (1), Ahas (1), mayatmu (1), pindahan (1), tangannya (1), kejahatannya (1), berasal (1), jalan (1), alami (1), menginjak-injak (1), putih (1), Mesir (1), ditinggali (1), penutup (1), bidan (1), cahaya (1), miliknya (1), Hadadezer (1), tirai-tirai (1), Kepadamu (1), menjualnya (1), ditetapkan (1), Abram (1), pasukan (1), ternak (1), peralatan-peralatan (1), berkeping-keping (1), perisai-perisai (1), merampok (1), ke (1), pernah (1), pembuangan (1), mazbah-mazbah (1), Elia (1), budak (1), berbalik (1), Tel-Harsa [8521] (1), ratapan (1), meliputi (1), umat-Ku (1), dibalaskan (1), ditiup (1), disimpannya (1), tertimpa (1), putri (1), Bagaikan (1), hukum (1), airnya (1), berbicara (1), kerabatmu (1), lidah (1), kereta (1), muatannya (1), meraih (1), ayah (1), menyuruhku (1), menginap (1), Yunus (1), pakaian (1), berjari (1), barat (1), keadilan (1), menghentikan (1), Ismael (1), Simei (1), Binatang (1), pohon-pohon (1), permaisuri-permaisurimu (1), Mahalab (1), bersabar (1), kelebihan (1), Yerimot (1), menyertai (1), pertama (1), digantungkan (1), persidangan (1), menghadapi (1), tombak (1), tubuhnya (1), bergaul (1), berpaling (1), sedihku (1), Meonotai (1), mengizinkan (1), tebarkan (1), lupa (1), mempertaruhkan (1), benda-benda (1), hati (1), menanggung (1), serangga (1), menemukan (1), bergelimpangan (1), makan (1), mati (1), Yoram (1), menyebut (1), Ai (1), ketiga (1), membayar (1), Gunung (1), terjangkau (1), panah (1), tembaga-tembaga (1), ketidaksengajaannya (1), Pedang (1), keluar (1), tempatnya (1), mungkin (1), anjingmu (1), memakannya (1), firman-firman (1), permata (1), bencana (1), kekasih-kekasih (1), Jauhlah (1), termasuk (1), Meski (1), terkena (1), membuang (1), pengadilan (1), domba-dombanya (1), Sisera (1), tanda (1), wanita (1), mengalami (1), terbunuh (1), takkan (1), mengenakan (1), Allah (1), Kita (1), dibentangkan (1), saudaramu (1), Bani (1), dimiliki (1), Efrat (1), Berhala-berhala (1), kesalahannya (1), tulang (1), pelataran-pelataran (1), memainkan (1), bernama (1), anak-anaknya (1), Abia (1), Wilayahnya (1), mengelakkan (1), Miryam (1), bersih (1), keadaanmu (1), murka (1), manusia (1), janjikan (1), bertuliskan (1), berhak (1), ibadah (1), Namun (1), tertumpah (1), tongkat-tongkat (1), ditujukan (1), perhiasan (1), pohon (1), Isai (1), memadamkan (1), aku (1), nyamuk (1), menyelamatkan (1), perlengkapan (1), pajaknya (1), ditimpa (1), tanganku (1), kata-Nya (1), doa (1), dinyatakan (1), mengizinkanku (1), Zatu (1), dipersembahkan (1), menyuruhnya (1), suaramu (1), dimakan (1), memperhatikan (1), pekerja (1), mengajarkan (1), teriakan (1), suku (1), Adna (1), keledai-keledai (1), kambing (1), Tobia (1), untuk-Nya (1), persembahan-persembahan (1), perintah (1), benda (1), kue-kue (1), sekeras (1), mengakibatkan (1), terjadi (1), kekayaan (1), melangkah (1), fana (1), Rehabeam (1), tempatmu (1), resah (1), rumahmu (1), Batsyeba (1), papan (1), mimpi-mimpi (1), pakaiannya (1), kelaparan (1), kesalahan (1), simpanan (1), kelihatan (1), bercak (1), menantikan (1), pun (1), pekerjaan-Nya (1), kekuatan (1), ujung (1), ternaknya (1), Sara (1), banyaknya (1), Bumi (1), lakukan (1), terpilih (1), jiwaku (1), tugu (1), kuhajar (1), melebihi (1), Bagian (1), bagi-Nya (1), negeri-negeri (1), meniup (1), bahunya (1), Nabot (1), Lesem (1), milikku (1), mengizinkanmu (1), habis (1), genap (1), izinkan (1), Nabi (1), ular (1), hal-hal (1), nama (1), ditunjukkan (1), menetapkan (1), pupus (1), menimpamu (1), kegelapannya (1), memerintahkan (1), Asyur (1), jumlahnya (1), menyayangkan (1), menganggap (1), lengan (1), dirugikan (1), Nebukadnezar (1), disangka (1), Yeremia (1), setimpal (1), biarlah (1), duduk (1), tinggali (1), tidak (1), memperoleh (1), Filistin (1), Ester (1), Yohanan (1), laut (1), benar (1), diucapkan (1), Lewi (1), diletakkan (1), membunuh (1), tinggalkan (1), melintasi (1), terangnya (1), bertambah (1), keselamatan (1), menyediakan (1), dikehendaki (1), Lea (1), Kekuasaan (1), berkuda (1), kutempuh (1), dupa (1), bersemayam (1), bentuknya (1), kerja (1), digiling (1), membunyikan (1), mengulurkan (1), dahulu (1), Eglon (1), tongkat (1), adalah (1), arti (1), kapal (1), kauminta (1), maksudmu (1), perbatasan (1), betapa (1), abu (1), tajam (1), istana (1), tulang (1), baru (1), pertiga (1), semuanya (1), beberapa (1), sisa-sisa (1), tiang (1), daun (1), hatimu (1), gandum (1), tiang-tiangnya (1), isinya (1), ketujuh (1), tamu (1), sakit (1), memberikan (1), masa (1), menjauh (1), dilalap (1), peralatannya (1), Huzab (1), sisa (1), burung (1), Sebentar (1), dibuat (1), nama-Mu (1), ukuran (1), penuh (1), Tanduk (1), menikah (1), Umat (1), bangsa (1), menghitung (1), dikalungkan (1), Tamar (1), kuku (1), ditulis (1), letaknya (1), roda-roda (1), mayat-mayat (1), terbakar (1), Tulang-tulang (1), ada (1), Og (1), Moab (1), cangkir (1), hadir (1), bayi (1), keluargamu (1), suara (1), peristiwa-peristiwa (1), dianugerahkan (1), Bukankah (1), penyerangan (1), jawaban (1), bilik-bilik (1), menghujat (1), singa-singa (1), hiasan (1), mengetahui (1), pengawasan (1), menetap (1), musuhnya (1), pencuri (1), membangun (1), dosanya (1), Anak-anak (1), surat-surat (1), ketidakadilan (1), telur (1), menaatinya (1), jemaat (1), pengungsi (1), depan (1), memandangku (1), Ared (1), terlihat (1), Pinehas (1), boleh (1), pemuka (1), milik-Mu (1), turun (1), allah (1), mengutus (1), Api (1), berbunyi (1), diperhitungkan (1), memampukan (1), suara-Nya (1), balik (1), menghormati (1), kawanan (1), dipanggang (1), menghancurkan (1), tempatku (1), baik (1), sekelilingnya (1), genap (1), Angin (1), jarak (1), gantang (1), permintaan (1), pikiran-Nya (1), menanti (1), itu (1), bulan (1), menyuruhmu (1), menangis (1), sedih (1), katakan (1), Belalang-belalang (1), Pesakh (1), bekerja (1), Nil (1), Suruhlah (1), Tidakkah (1), Rut (1), melingkupi (1), Reaya (1), Bapa (1), gubernur (1), kata-kata (1), Kehat (1), istrimu (1), Baiklah (1), hati-hati (1), memaksanya (1), benih (1), Buahnya (1)
3=2ba 'eb tunas-tunas hijau (1), sedang berbunga (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buah-buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed binasa (2)perish 2
9=4hdba 'abedah barang yang hilang (1), sesuatu yang hilang (1), barang ..... hilang [6] (1), barang hilang (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan membinasakan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan kebinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh  desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy mengerang (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc palungan (2), tempat makan ternakmu (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah berkilauan (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach semangka (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abi (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy orang Abiezer (3)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak membesar naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (4)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben melahirkan (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac tambun (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergulat (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk harum (1)powders 1
82=1rba 'abar terbang (1)fly 1
83=3rba 'eber sayap-sayap (1), kepakan (1), sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah bulu sayapnya (1), kepakan-kepakan-Nya (1), kepakan (1), kepakannya (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah seikat (1), tali-tali (1), kelompok (1), kubah-Nya (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kenari (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping uang (1)piece 1
96=1lga 'egel tetes-tetes (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem berduka [5315] (1)pools 1
101=3Nga 'aggan cawan (1), mangkuk-mangkuk (1), mangkuk (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan (3)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal bokor (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph hantaman (1), tinjunya (1)fist 2
108=2da 'ed kabut (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab merana (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem permata yaspis merah (2), batu delima (1)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (2), merah (1)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar agung (1), diagungkan (1), mulia (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder jubah [8008] (1), tertinggi (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pengirikan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tekun (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham (2)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) kekerasan (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab penuh kasih (1), kekasih-kekasih cinta (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab asmara (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2