Index RareAll | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Unchecked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Checked:All | Names | Nouns | Verbs | Adjectives | Adverbs | Aramaic | Miscellaneous | None | Rare | Semirare
Total: 5220 items
Showing item 1 - 100 Next 100
0=0 15765 words leftmereka (186), kepadanya (128), kepadamu (121), kepadaku (54), di (41), menjadi (37), kami (35), bagimu (28), dalamnya (26), kita (25), aku (22), memiliki (21), mempunyai (20), perempuan (18), berkata (18), sendiri (17), Allah (16), baginya (16), Aku (14), syikal (12), Undian (12), seberat (12), TUHAN (12), pemerintahan (12), bagiku (12), Yakub (12), Musa (11), tidak (11), seorang (10), orang (10), negeri (9), untukmu (9), Mereka (9), imam (9), dia (8), tanah (8), Tuanku (8), mazbah (8), tinggal (8), persembahan (8), kamu (7), Israel (7), perjanjian (7), Elisa (7), datang (7), kurban (6), anaknya (6), Saul (6), Perempuan (6), Dia (6), anak (6), pesan (6), Salomo (6), membuat (6), hamba (6), tempat-tempat (6), raja (6), umat Israel (5), pintu gerbang (5), daging (5), kepada-Mu (5), Bileam (5), Raja (5), melawan (5), Tuhan (5), Ishak (5), Simson (5), Yusuf (5), melakukan (5), Imam (5), mempersembahkan (5), Bezaleel (5), binatang (5), bait (5), awan (4), pintu (4), Ribka (4), penduduk (4), minum (4), darah (4), kota (4), pedang (4), uang (4), air (4), hidupnya (4), rambut (4), keturunan (4), berfirman (4), Ayub (4), hatinya (4), bulu (4), orang-orang (4), katanya (4), sungai (4), menyuruh (4), Hagar (4), api (4), pergi (4), tempat (4), jangan (4), perempuan-perempuan (4), Daud (4), menimpa (4), Yehu (4), hidupmu (4), Yehuda (3), Eli (3), Abraham (3), Yoab (3), orang Israel (3), bertanggung jawab (3), tembok (3), roti (3), Boas (3), gulungan (3), perkara (3), diberikan (3), tahun (3), tepung (3), kayu (3), bangsa (3), baik (3), semua (3), meninggalkan (3), bangsa-bangsa (3), Sion (3), melihat (3), terbuat (3), batu-batu (3), hewan (3), menghasilkan (3), terletak (3), kepada (3), lain (3), Tirus (3), Yerusalem (3), Gehazi (3), berjalan (3), jelai (3), kerajaan (3), istrinya (3), surat (3), makanan (3), hukuman (3), tertuju (3), membawa (3), mayat (3), hukumannya (3), malaikat (3), benar-benar (3), Esau (3), mayatnya (3), Pintu gerbang (2), semuanya itu tidak (2), perempuan ...... suaminya ........ perempuan ............ kauinginkan (2), budak perempuan (2), yang hidup (2), Ishak ... sumur (2), bait Allah (2), Sungai Yordan (2), Kaki dian (2), makanan itu (2), melarikan diri (2), kata mereka (2), orang muda (2), baju efod (2), semuanya ... tidak (2), orang Lewi (2), orang-orang Yehuda (2), anak laki-laki (2), melakukannya (2), Gadis (2), mengancam (2), nama-Ku (2), gadis-gadis (2), Izinkanlah (2), bertugas (2), keluarga (2), Nyanyian (2), menemui (2), milik (2), Yesaya (2), Laki-laki (2), perang (2), dipanjatkan (2), hidup (2), menuju (2), patung (2), pembangunan (2), Baal (2), barang (2), kuat (2), Hagri (2), berada (2), berkuasa (2), perak (2), Harun (2), menutupinya (2), atasnya (2), sekitarnya (2), suaminya (2), menyerang (2), mendapat (2), membunuh (2), berarti (2), terhadap (2), mengharapkan (2), Firaun (2), langit (2), berhala (2), Papan-papan (2), rumah (2), Air (2), umat (2), budaknya (2), kembali (2), emas (2), Manusia (2), menggunakan (2), laki-laki (2), tanpa (2), ilah-ilah (2), Amnon (2), mendatangkan (2), anak-anak (2), tabut (2), sosok (2), negerinya (2), Mikha (2), keduanya (2), tumbuh (2), firman (2), jenis (2), Dewa (2), Kepada (2), domba (2), hewan-hewan (2), urusanmu (2), mendengar (2), kepunyaan (2), gadis (2), ganti (2), Hizkia (2), kerajaannya (2), orang-orang (2), sumber-sumber (2), mengandung (2), kebun (2), rumahnya (2), Yitro (2), anak (2), Terdengar (2), Kain (2), tersisa (2), terdengarlah (2), memerintah (2), kedudukannya (2), bagian (2), sebanyak (2), Benhadad (2), serafim (2), dihukum (2), Hamba (2), Rahab (2), mengikuti (2), menghukum (2), Persembahkan (2), jabatan (2), Naomi (2), dosa (2), jahat (2), berdiri (2), nyanyian (2), berperang (2), Rahel (2), kepunyaannya (2), sarang (2), umat-Nya (2), melihatnya (2), Laban (2), puasa (2), Gideon (2), terdengar (2), pekerjaan (2), kurban persembahan (1), duduk makan (1), berdiri ..... dipimpin (1), jika dibandingkan (1), hamba Abraham (1), nazar ... janji (1), kesalahan ...... semua (1), langit ..... gulungan (1), pohon anggur (1), punya apa-apa (1), lain .......... lain (1), beraroma ......... terdengar (1), tuanku ....... memikirkan (1), waktu hari (1), Ahitub ..... Zadok (1), barang-barang miliknya (1), seorang perempuan (1), tinggal ............ kita (1), hewan-hewan .................. Binatang-binatang (1), perempuan ..... Yusuf (1), kandil ....... kandil (1), Ahimot .......... Zofai (1), bulir jelai (1), Yeremia .... Yeremia (1), Ayahnya ........................... ayahnya (1), berkata ..................... anggur (1), aliran air (1), Gehazi ........ putih (1), petunjuk ..... masalah (1), nenek moyang (1), Bangsa Israel (1), Suaminya ............... Istrinya (1), malaikat .............. TUHAN (1), seluruh tongkat (1), bersamamu ... Yakub (1), kota itu (1), berdiri ... pandanglah (1), tinggallah denganku (1), jemaat-Nya ..... berkata (1), kaki ...... kaki (1), hari .... hari (1), domba ....................... domba (1), suku Ruben (1), 273 orang (1), raja Babel (1), perbuatan ........ perbuatan (1), dengan Tamar (1), Yehudi ......... gulungan (1), Yoyakhin ........... raja (1), hasil tanah (1), sepuluh hari (1), persembahan sukarela (1), pohon-pohon (1), angin (1), milikku (1), Serban (1), Elyada (1), izinkan (1), anjing-anjing (1), Bukit (1), pertama (1), memastikan (1), persidangan (1), digunakan (1), diambil (1), dewa-dewa (1), Belalang-belalang (1), kejahatan (1), menghadapi (1), hartanya (1), menanti-nantikan (1), jemaat (1), mengejar (1), Kaujanjikan (1), zaman (1), benda-benda (1), Ared (1), tebarkan (1), kedua (1), serangga (1), setinggi (1), Pinehas (1), Melebihi (1), hati (1), menakutkan (1), menemukan (1), sesuatu (1), makan (1), tuanku (1), Azuba (1), Sara (1), Api (1), menyebut (1), bangunan (1), Binatang (1), cuma-cuma (1), dikaruniakan (1), panah (1), memampukan (1), menyediakannya (1), penguasa (1), Pedang (1), keluar (1), kawanan (1), dilakukannya (1), bertatahkan (1), heran (1), permata (1), Telam (1), sepanjang (1), Lea (1), genap (1), firman-firman (1), dadanya (1), Edom (1), penduduknya (1), hasta (1), kekasih-kekasih (1), Tabut (1), Yoyakhin (1), perkataannya (1), Allahmu (1), Meski (1), sebelum (1), tanda (1), wanita (1), barang-barang (1), jubah (1), Babel (1), tingginya (1), memperbaiki (1), hati-hati (1), yang (1), dibentangkan (1), ketidaksengajaannya (1), membayar (1), Berhala-berhala (1), kawin (1), dosa-dosamu (1), musuh (1), pelataran-pelataran (1), Buni (1), menghajar (1), Beberapa (1), tersapu (1), Yoahas (1), budakmu (1), bangsamu (1), memberikan (1), masuk (1), Sebentar (1), Hana (1), hinggap (1), tertumpah (1), bersamanya (1), Mikhal (1), perhiasan (1), pohon (1), Tamar (1), sungguh-sungguh (1), perlengkapan (1), muncul (1), nyamuk (1), Yekhonya (1), tanganku (1), selama (1), berteriak (1), dipersembahkan (1), sapi (1), kesalahannya (1), mengajarkan (1), kambing (1), kue-kue (1), persembahan-persembahan (1), sekeras (1), menolak (1), tengah-tengah (1), Elyasib (1), saksi (1), sekarang (1), resah (1), Sisak (1), jalin (1), batinku (1), pakaiannya (1), mimpi-mimpi (1), papan (1), berpuasa (1), kesalahan (1), Persembahkanlah (1), bercak (1), simpanan (1), tanaman (1), besar (1), menantikan (1), terbuka (1), laki-laki (1), Moab (1), keluargamu (1), Sapi (1), ditugaskan (1), penyakit (1), bumi (1), Danau (1), Bagian (1), kesukaan (1), harganya (1), jarak (1), genap (1), habis (1), Di (1), Uza (1), Nabi (1), nama (1), melihat (1), haus (1), menimpamu (1), diucapkannya (1), memerintahkan (1), pembagian (1), menyisakan (1), dengan (1), dirugikan (1), menyayangkan (1), istrimu (1), tangan (1), mengerikan (1), lengan (1), Sanbalat (1), memasuki (1), Nebukadnezar (1), memberikanmu (1), berpura-pura (1), biarlah (1), disebut (1), Yeremia (1), kunjung (1), duduk (1), menikam (1), banyaknya (1), Tanah (1), ayahnya (1), Lewi (1), Ezra (1), laut (1), benar (1), menghormatinya (1), pedupaan (1), membiarkan (1), Batu-batu (1), tinggalkan (1), bertambah (1), keselamatan (1), pimpinannya (1), ucapan (1), ladang (1), memasang (1), persepuluhan (1), penyucian (1), ratu (1), digiling (1), kemarahan (1), bantuan (1), dahulu (1), Semuanya (1), Ahas (1), berbalas-balasan (1), Biarlah (1), mayatmu (1), pindahan (1), tangannya (1), indah (1), jalan (1), kapal (1), alami (1), ajak (1), Ben-Ami (1), ditinggali (1), Simei (1), hambanya (1), pertiga (1), Ar (1), cahaya (1), sisa-sisa (1), Hadadezer (1), Perjalanan (1), tirai-tirai (1), tiang-tiangnya (1), Kepadamu (1), ditunjuk (1), umat-Mu (1), tamu (1), gandum (1), pasukan (1), isinya (1), ternak (1), ketujuh (1), peralatan-peralatan (1), masa (1), merampok (1), perisai-perisai (1), Ai (1), ke (1), pernah (1), mazbah-mazbah (1), Elia (1), menjauh (1), burung (1), dilalap (1), Tel-Harsa [8521] (1), peralatannya (1), meliputi (1), Huzab (1), ditiup (1), nama-Mu (1), tertimpa (1), Bagaikan (1), menghitung (1), Tanduk (1), lidah (1), ternakmu (1), Umat (1), kereta (1), muatannya (1), dikalungkan (1), meraih (1), kuku (1), roda-roda (1), menginap (1), berjari (1), betapa (1), suara (1), peristiwa-peristiwa (1), miliknya (1), menghujat (1), hiasan (1), kelalaian (1), permaisuri-permaisurimu (1), mengetahui (1), dekat (1), Mahalab (1), kelebihan (1), Yerimot (1), pencuri (1), menyertai (1), ratapan (1), ketidakadilan (1), digantungkan (1), telur (1), pengungsi (1), terlihat (1), depan (1), boleh (1), tombak (1), Mesir (1), bergaul (1), berpaling (1), sedihku (1), Meonotai (1), mempertaruhkan (1), keadilan (1), allah (1), menanggung (1), bergelimpangan (1), cangkir (1), mati (1), Yoram (1), Bani (1), suara-Nya (1), dipanggang (1), ketiga (1), Gunung (1), terjangkau (1), tembaga-tembaga (1), sekelilingnya (1), tempatnya (1), mungkin (1), gantang (1), anjingmu (1), memakannya (1), menanti (1), Tubuh (1), bulan (1), bencana (1), Pesakh (1), Suruhlah (1), Jauhlah (1), Tidakkah (1), melingkupi (1), termasuk (1), terkena (1), membuang (1), ayah (1), pengadilan (1), gubernur (1), Kehat (1), domba-dombanya (1), Sisera (1), mengalami (1), terbunuh (1), takkan (1), mengenakan (1), Allah (1), Kita (1), Sikhem (1), saudaramu (1), Zatu (1), menyuruhnya (1), Efrat (1), tulang (1), anggur (1), menjulang (1), memainkan (1), bersabar (1), bernama (1), anak-anaknya (1), pelita (1), Abia (1), Wilayahnya (1), mengelakkan (1), kambing-kambing (1), bersih (1), rambutnya (1), keadaanmu (1), dalam (1), murka (1), menguasai (1), janjikan (1), peralatanku (1), bertindak (1), umatnya (1), berhak (1), ibadah (1), mengidap (1), Namun (1), melahirkan (1), lupa (1), Benda-benda (1), penjuru (1), berpenduduk (1), ditujukan (1), kawanannya (1), memadamkan (1), Isai (1), hari (1), aku (1), nabi (1), menyelamatkan (1), pajaknya (1), ditimpa (1), kata-Nya (1), doa (1), dinyatakan (1), penyimpanannya (1), dimiliki (1), luka-luka (1), dimasak (1), suaramu (1), dimakan (1), memperhatikan (1), pekerja (1), teriakan (1), suku (1), bagi-Ku (1), Adna (1), keledai-keledai (1), Tobia (1), dimaksudkan (1), mengakibatkan (1), terjadi (1), kekayaan (1), melangkah (1), fana (1), Rehabeam (1), tempatmu (1), memberi (1), bertuliskan (1), membuatmu (1), Batsyeba (1), dinyanyikan (1), kedatangan (1), Kota (1), tongkat-tongkat (1), mengirik (1), seseorang (1), kelaparan (1), bidan (1), menutup (1), pun (1), tangan-Nya (1), pekerjaan-Nya (1), kekuatan (1), ujung (1), negerimu (1), mengizinkanku (1), Abram (1), tidak (1), dapat (1), Bumi (1), terpilih (1), jiwaku (1), melebihi (1), tugu (1), kuhajar (1), Kurban-kurban (1), berlinang (1), bagi-Nya (1), pilar (1), Tidak (1), negeri-negeri (1), meniup (1), kamar-kamar (1), minyak (1), Nabot (1), Lesem (1), Miryam (1), menyerangnya (1), mengizinkanmu (1), melupakan (1), dibalaskan (1), ular (1), sukacita (1), disimpannya (1), hal-hal (1), rumahmu (1), melalui (1), lainnya (1), ditunjukkan (1), menetapkan (1), pupus (1), wajah-Ku (1), kulit (1), dilakukan (1), kegelapannya (1), Asyur (1), jumlahnya (1), perkakas-perkakas (1), Ismael (1), menganggap (1), akhirnya (1), merupakan (1), disangka (1), dijaga (1), ternaknya (1), setimpal (1), kekurangan (1), memperoleh (1), Filistin (1), perintah (1), Ester (1), Yohanan (1), ditabur (1), besi (1), benda (1), diucapkan (1), Suci (1), bahunya (1), diletakkan (1), melintasi (1), terangnya (1), menyediakan (1), dikehendaki (1), Kekuasaan (1), Janganlah (1), tubuhnya (1), melawannya (1), berkuda (1), mengizinkan (1), kutempuh (1), rembang (1), sasaran (1), bersemayam (1), kerja (1), membunyikan (1), bagimu [1931] (1), mengulurkan (1), Eglon (1), adalah (1), dirinya (1), maksudmu (1), menyerahkan (1), tajam (1), istana (1), baru (1), tulang (1), Hewan-hewan (1), semuanya (1), tiang (1), daun (1), hatimu (1), kecantikanmu (1), peraturan (1), pulang (1), sakit (1), dupa (1), sepengetahuan (1), bentuknya (1), penyangga (1), tanduk (1), dibuat (1), ukuran (1), mencari (1), tongkat (1), menikah (1), tangis (1), tinggali (1), kuali (1), kayunya (1), ditulis (1), Yoyada (1), letaknya (1), lakukan (1), terbakar (1), Tulang-tulang (1), mayat-mayat (1), meter (1), berbunyi (1), Penduduk (1), diperhitungkan (1), dianugerahkan (1), Bukankah (1), penyerangan (1), jawaban (1), membunuh (1), menghadap (1), manusia (1), membungkuk (1), bilik-bilik (1), singa-singa (1), pengawasan (1), Sela (1), menetap (1), musuhnya (1), membangun (1), peralatan (1), dosanya (1), Anak-anak (1), surat-surat (1), putih (1), sisa (1), kejahatannya (1), berasal (1), menaatinya (1), penutup (1), menginjak-injak (1), arti (1), memandangku (1), kauminta (1), milik-Mu (1), pemuka (1), perbatasan (1), Tepung (1), ada (1), perkara-perkara (1), mengutus (1), untuk-Nya (1), hadir (1), benih (1), bayi (1), Buahnya (1), menjualnya (1), beberapa (1), ditetapkan (1), balik (1), menghormati (1), tempatku (1), menghancurkan (1), berkeping-keping (1), pembuangan (1), baik (1), budak (1), Angin (1), berbalik (1), permintaan (1), pikiran-Nya (1), itu (1), umat-Ku (1), hukum (1), menyuruhmu (1), menangis (1), sedih (1), katakan (1), putri (1), airnya (1), berbicara (1), kerabatmu (1), kelihatan (1), Nil (1), bekerja (1), Rut (1), penuh (1), bangsa (1), Reaya (1), menyuruhku (1), Yunus (1), pakaian (1), Bapa (1), barat (1), kata-kata (1), Og (1), menghentikan (1), Baiklah (1), turun (1), memaksanya (1), abu (1)
3=2ba 'eb tunas-tunas hijau (1), sedang berbunga (1)greenness 1, fruits 1
4=3ba 'eb (Aramaic) buah-buahnya (3)fruit 3
5=1atgba 'Abagtha' Abagta (1)Abagtha 1
8=2dba 'obed binasa (2)perish 2
9=4hdba 'abedah sesuatu yang hilang (1), barang yang hilang (1), barang hilang (1), barang ..... hilang [6] (1)lost thing 3, that which was lost 1
10=1hdba 'abaddoh kebinasaan (1)destruction 1
12=1Ndba 'abdan membinasakan (1)destruction 1
13=1Nbda 'obdan kebinasaan (1)destruction 1
15=1hba 'abeh  desire 1
16=1hba 'ebeh papirus (1)swift 1
17=1ywba 'abowy mengerang (1)sorrow 1
18=3owba 'ebuwc palungan (2), tempat makan ternakmu (1)crib 3
19=1hxba 'ibchah berkilauan (1)point (of the sword) 1
20=1Myxyjba 'abattiyach semangka (1)melons 1
21=1yba 'Abiy Abi (1)Abi 1
22=3layba 'Abiy'el Abiel (3)Abiel 3
23=1Poayba 'Abiy'acaph Abiasaf (1)Abiasaph 1
25=2Nwebg yba 'Abiy Gib`own  father of Gibeon 2
28=2edyba 'Abiyda` Abida (2)Abida 2
31=1dwhyba 'Abiyhuwd Abihud (1)Ahihud 1
33=3yrzeh yba 'Abiy ha-`Ezriy orang Abiezer (3)Abiezrite 3
35=1hnwyba 'abiyownah nafsu (1)desire 1
36=1bwjyba 'Abiytuwb Abitub (1)Abitub 1
37=2ljyba 'Abiytal Abital (2)Abital 2
39=2lamyba 'Abiyma'el Abimael (2)Abimael 2
42=4Menyba 'Abiyno`am Abinoam (4)Abinoam 4
43=3Poyba 'Ebyacaph Ebyasaf (3)Ebiasaph 3
45=1Nwble-yba 'Abiy-`albown Abialbon (1)Abialbon 1
51=2rwvyba 'Abiyshuwr Abisur (2)Abishur 2
55=1Kba 'abak membesar naik (1)mount up 1
58=1lba 'abel Abel-Keramim [3754] (1)plain 1
59=4lba 'Abel Abel (4)Abel 4
62=2hkem-tyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah Abel-Bet-Maakha (2)Abelbethmaachah 2
63=1Myjvh lba 'Abel hash-Shittiym Abel-Sitim (1)Abelshittim 1
64=1Mymrk lba 'Abel K@ramiym  plain of the vineyards 1
65=3lhwxm lba 'Abel M@chowlah Abel-Mehola (3)Abelmeholah 3
66=1Mym lba 'Abel Mayim Abel-Maim (1)Abelmaim 1
67=1Myrum lba 'Abel Mitsrayim Abel-Mizraim (1)Abelmizraim 1
70=2Nba 'oben melahirkan (1), pelarikan (1)stools 1, wheels 1
71=1anba 'Abanah Abana (1)Abana 1
72=3rzeh Nba 'Eben ha-`ezer Eben-Haezer (3)Ebenezer 3
75=2oba 'abac tambun (2)fatted 1, stalled 1
76=2xebeba 'aba`bu`ah bernanah (2)blains 2
77=1Uba 'Ebets Ebes (1)Abez 1
78=2Nuba 'Ibtsan Ebzan (2)Ibzan 2
79=2qba 'abaq bergulat (2)wrestled 2
81=1hqba 'abaqah serbuk harum (1)powders 1
82=1rba 'abar terbang (1)fly 1
83=3rba 'eber kepakan (1), sayap (1), sayap-sayap (1)wings 2, winged 1
84=4hrba 'ebrah bulu sayapnya (1), kepakan (1), kepakannya (1), kepakan-kepakan-Nya (1)features 2, wings 2
86=1Krba 'abrek Berlutut (1)bow the knee 1
88=4tba 'oboth Obot (4)Oboth 4
89=1aga 'Age' Age (1)Agee 1
92=4hdga 'aguddah seikat (1), tali-tali (1), kelompok (1), kubah-Nya (1)troop 2, bunch 1, burdens 1
93=1zwga 'egowz kenari (1)nuts 1
94=1rwga 'Aguwr Agur (1)Agur 1
95=1hrwga 'agowrah sekeping uang (1)piece 1
96=1lga 'egel tetes-tetes (1)drops 1
97=1Mylga 'Eglayim Eglaim (1)Eglaim 1
99=1Mga 'agem berduka [5315] (1)pools 1
101=3Nga 'aggan mangkuk-mangkuk (1), cawan (1), mangkuk (1)basons 1, cups 1, goblet 1
103=3rga 'agar mengumpulkan (3)gather 3
104=3arga 'igg@ra' (Aramaic) surat (3)letter 3
105=2ljrga 'agartal bokor (2)chargers 2
106=2Pwrga 'egroph hantaman (1), tinjunya (1)fist 2
108=2da 'ed kabut (2)mist 1, vapour 1
109=1bda 'adab merana (1)grieve 1
110=2labda 'Adb@'el Adbeel (2)Adbeel 2
111=1dda 'Adad  Hadad 1
112=2wda 'Iddow Ido (2)Iddo 2
114=1Nwda 'Addown Adon (1)Addon 1
115=1Myrwda 'Adowrayim Adoraim (1)Adoraim 1
118=1hylda 'Adalya' Adalya (1)Adalia 1
124=3Mda 'odem permata yaspis merah (2), batu delima (1)sardius 3
128=1hmda 'Adamah Adama (1)Adamah 1
129=1ymda 'Adamiy Adami-Nekeb [5346] (1)Adami 1
131=2Mymda 'Adummiym Adumim (2)Adummim 2
132=3ynmda 'admoniy or (fully) ynwmda 'admowniy kemerah-merahan (2), merah (1)ruddy 2, red 1
133=1atmda 'Admatha' Admata (1)Admatha 1
135=1Nda 'Addan Adan (1)Addan 1
137=3qzb-ynda 'Adoniy-Bezeq Adoni-Bezek (3)Adonibezek 3
139=2qdu-ynda 'Adoniy-Tsedeq Adoni-Zedek (2)Adonizedek 2
140=3Mqynda 'Adoniyqam Adonikam (3)Adonikam 3
141=2Mrynda 'Adoniyram Adoniram (2)Adoniram 2
142=3rda 'adar mulia (1), agung (1), diagungkan (1)glorious 2, honourable 1
144=1rda 'Adar (Aramaic) Adar (1)Adar 1
145=2rda 'eder jubah [8008] (1), tertinggi (1)goodly 1, robe 1
146=2rda 'Addar Adar (2)Adar 1, Addar 1
147=1rda 'iddar (Aramaic) tempat pengirikan (1)threshing-floors 1
148=2ayrzgrda 'adargazer (Aramaic) penasihat negara (2)judge(s) 2
149=1adzrda 'adrazda' (Aramaic) tekun (1)diligently 1
150=2Nwkrda 'adarkon dirham (2)drams 2
151=2Mrda 'Adoram Adoram (2)Adoram 2
152=3Klmrda 'Adrammelek Adramelekh (3)Adrammelech 3
153=1erda 'edra` (Aramaic) kekerasan (1)by force 1
156=1vda 'adash mengiriknya [1758] (1)threshing 1
158=2bha 'ahab kekasih-kekasih cinta (1), penuh kasih (1)lovers 1, loving 1
159=1bha 'ohab asmara (1)loves 1
161=2dha 'Ohad Ohad (2)Ohad 2