Back to #2504
Genesis 35:11
Allah berfirman kepadanya Akulah Allah Yang Mahakuasa beranakcuculah dan berlipatgandalah satu bangsa dan sekumpulan bangsa akan berasal darimu dan raja-raja akan datang dari tubuhmu sendiri
<559> <0> <430> <589> <410> <7706> <6509> <7235> <1471> <6951> <1471> <1961> <4480> <4428> <2504> <3318>
AV: And God <0430> said <0559> (8799) unto him, I [am] God <0410> Almighty <07706>: be fruitful <06509> (8798) and multiply <07235> (8798); a nation <01471> and a company <06951> of nations <01471> shall be of thee, and kings <04428> shall come <03318> (8799) out of thy loins <02504>;