Back to #7922
1 Chronicles 26:14
Undian untuk gerbang timur jatuh pada Selemya Mereka juga melempar undi untuk Zakharia anaknya seorang penasihat yang bijaksana Undian itu jatuh untuk gerbang utara
<5307> <1486> <4217> <8018> <2148> <1121> <3289> <7922> <5307> <1486> <3318> <1486> <6828> <0>
AV: And the lot <01486> eastward <04217> fell <05307> (8799) to Shelemiah <08018>. Then for Zechariah <02148> his son <01121>, a wise <07922> counsellor <03289> (8802), they cast <05307> (8689) lots <01486>; and his lot <01486> came out <03318> (8799) northward <06828>. {Shelemiah: also called Meshelemiah}