Back to #561
Job 6:25
Betapa kuatnya perkataan yang jujur Akan tetapi apa yang dibuktikan oleh teguranmu
<4100> <4834> <561> <3476> <4100> <3198> <3198> <4480>
AV: How forcible <04834> (8738) are right <03476> words <0561>! but what doth your arguing <03198> (8687) reprove <03198> (8686)?
Job 6:26
Apakah kamu bermaksud menegur perkataanku dan menganggap perkataan orang yang putus asa seperti angin
<3198> <4405> <2803> <7307> <561> <2976>
AV: Do ye imagine <02803> (8799) to reprove <03198> (8687) words <04405>, and the speeches <0561> of one that is desperate <02976> (8737), [which are] as wind <07307>?
Job 8:2
Berapa lama lagi kamu akan mengatakan hal-hal itu dan perkataan mulutmu menjadi seperti angin kencang
<5704> <575> <4448> <428> <7307> <3524> <561> <6310>
AV: How <0575> long <05704> wilt thou speak <04448> (8762) these [things]? and [how long shall] the words <0561> of thy mouth <06310> [be like] a strong <03524> wind <07307>?
Psalms 19:14
Kiranya perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan di hadapan-Mu ya TUHAN gunung batuku dan penebusku
<1961> <7522> <561> <6310> <1902> <3820> <6440> <3068> <6697> <1350>
AV: Let the words <0561> of my mouth <06310>, and the meditation <01902> of my heart <03820>, be acceptable <07522> in thy sight <06440>, O LORD <03068>, my strength <06697>, and my redeemer <01350> (8802). {strength: Heb. rock}
Psalms 54:2
Ya Allah dengarkanlah doaku perhatikanlah perkataan mulutku
<430> <8085> <8605> <238> <561> <6310>
AV: Hear <08085> (8798) my prayer <08605>, O God <0430>; give ear <0238> (8685) to the words <0561> of my mouth <06310>.
Proverbs 8:8
Segala perkataan mulutku adalah kebenaran tidak ada yang berbelit-belit atau serong
<6664> <3605> <561> <6310> <369> <0> <6617> <6141>
AV: All the words <0561> of my mouth <06310> [are] in righteousness <06664>; [there is] nothing froward <06617> (8737) or perverse <06141> in them. {froward: Heb. wreathed}
Proverbs 15:26
Rancangan kejahatan adalah kekejian bagi TUHAN tetapi perkataan yang menyenangkan itu murni
<8441> <3068> <4284> <7451> <2889> <561> <5278>
AV: The thoughts <04284> of the wicked <07451> [are] an abomination <08441> to the LORD <03068>: but [the words] of the pure <02889> [are] pleasant <05278> words <0561>. {pleasant...: Heb. words of pleasantness}
Proverbs 19:27
Anakku berhentilah mendengarkan didikan maka kamu akan tersesat dari perkataan pengetahuan
<2308> <1121> <8085> <4148> <7686> <561> <1847>
AV: Cease <02308> (8798), my son <01121>, to hear <08085> (8800) the instruction <04148> [that causeth] to err <07686> (8800) from the words <0561> of knowledge <01847>.
Hosea 6:5
Oleh sebab itu Aku telah memotong mereka melalui para nabi Aku telah membunuh mereka dengan perkataan dari mulut-Ku dan penghukuman-Ku menembus seperti cahaya
<5921> <3651> <2672> <5030> <2026> <561> <6310> <4941> <216> <3318>
AV: Therefore have I hewed <02672> (8804) [them] by the prophets <05030>; I have slain <02026> (8804) them by the words <0561> of my mouth <06310>: and thy judgments <04941> [are as] the light <0216> [that] goeth forth <03318> (8799). {and...: or, that thy judgments might be, etc}