Back to #6501
Job 11:12
Akan tetapi orang bodoh akan menjadi bijaksana ketika anak keledai liar dilahirkan sebagai manusia
<376> <5014> <3823> <5895> <6501> <120> <3205>
AV: For vain <05014> (8803) man <0376> would be wise <03823> (8735), though man <0120> be born <03205> (8735) [like] a wild ass's <06501> colt <05895>. {vain: Heb. empty}