Back to #4033
Job 18:19
Dia tidak mempunyai anak cucu atau keturunan di antara bangsanya tidak ada yang selamat di tempat dia biasa hidup
<3808> <5209> <0> <3808> <5220> <5971> <369> <8300> <4033>
AV: He shall neither have son <05209> nor nephew <05220> among his people <05971>, nor any remaining <08300> in his dwellings <04033>.