Back to #7138
Job 19:14
Kerabat-kerabatku telah meninggalkan aku dan teman-temanku telah melupakan aku
<2308> <7138> <3045> <7911>
AV: My kinsfolk <07138> have failed <02308> (8804), and my familiar friends <03045> (8794) have forgotten <07911> (8804) me.