Back to #3847
Job 29:14
Aku mengenakan kebenaran dan ia dipakaikan kepadaku keadilanku seperti sebuah jubah dan serban
<6664> <3847> <3847> <4598> <6797> <4941>
AV: I put <03847> (8804) on righteousness <06664>, and it clothed <03847> (8799) me: my judgment <04941> [was] as a robe <04598> and a diadem <06797>.