Back to #3368
Job 31:26
jika aku melihat matahari ketika ia bersinar atau bulan yang sedang bergerak dalam keindahannya
<518> <7200> <216> <3588> <1984> <3394> <3368> <1980>
AV: If I beheld <07200> (8799) the sun <0216> when it shined <01984> (8686), or the moon <03394> walking <01980> (8802) [in] brightness <03368>; {sun: Heb. light} {in...: Heb. bright}