Back to #551
Job 34:12
Sungguh sebenarnya Allah tidak akan bertindak secara fasik dan Yang Mahakuasa tidak akan membengkokkan keadilan
<637> <551> <410> <3808> <7561> <7706> <3808> <5791> <4941>
AV: Yea, surely <0551> God <0410> will not do wickedly <07561> (8686), neither will the Almighty <07706> pervert <05791> (8762) judgment <04941>.