Back to #561
Psalms 5:1
Kepada pemimpin pujian Dengan seruling Nyanyian Daud Berilah telinga pada perkataan-perkataanku ya TUHAN Pertimbangkan keluh kesahku
<5329> <413> <5155> <4210> <1732> <561> <238> <3068> <995> <1901>
AV: <<To the chief Musician <05329> (8764) upon Nehiloth <05155>, A Psalm <04210> of David <01732>.>> Give ear <0238> (8685) to my words <0561>, O LORD <03068>, consider <0995> (8798) my meditation <01901>.
Psalms 141:6
Ketika hakim-hakim mereka dihempaskan ke tepi-tepi bukit batu mereka akan mendengar perkataan-perkataanku karena itu manis
<8058> <3027> <5553> <8199> <8085> <561> <3588> <5276>
AV: When their judges <08199> (8802) are overthrown <08058> (8738) in stony <05553> places <03027>, they shall hear <08085> (8804) my words <0561>; for they are sweet <05276> (8804).
Proverbs 4:10
Anakku dengarkanlah dan terimalah perkataan-perkataanku supaya tahun-tahun kehidupanmu menjadi banyak
<8085> <1121> <3947> <561> <7235> <0> <8141> <2416>
AV: Hear <08085> (8798), O my son <01121>, and receive <03947> (8798) my sayings <0561>; and the years <08141> of thy life <02416> shall be many <07235> (8799).
Proverbs 4:20
Anakku perhatikanlah perkataan-perkataanku condongkanlah telingamu kepada ucapanku
<1121> <1697> <7181> <561> <5186> <241>
AV: My son <01121>, attend <07181> (8685) to my words <01697>; incline <05186> (8685) thine ear <0241> unto my sayings <0561>.
Proverbs 7:1
Anakku peliharalah perkataan-perkataanku dan simpanlah perintah-perintahku dalam dirimu
<1121> <8104> <561> <4687> <6845> <854>
AV: My son <01121>, keep <08104> (8798) my words <0561>, and lay up <06845> (8799) my commandments <04687> with thee.