Back to #5341
Psalms 31:23
Kasihilah TUHAN hai kamu pengikut-pengikut-Nya yang setia TUHAN melindungi orang-orang yang setia tetapi membalas sepenuhnya orang yang berlaku congkak
<157> <853> <3068> <3605> <2623> <539> <5341> <3068> <7999> <5921> <3499> <6213> <1346>
AV: O love <0157> (8798) the LORD <03068>, all ye his saints <02623>: [for] the LORD <03068> preserveth <05341> (8802) the faithful <0539> (8803), and plentifully <03499> rewardeth <07999> (8764) the proud <01346> doer <06213> (8802).
Proverbs 20:28
Kesetiaan dan kebenaran melindungi raja dan takhtanya ditopang oleh kebaikan
<2617> <571> <5341> <4428> <5582> <2617> <3678>
AV: Mercy <02617> and truth <0571> preserve <05341> (8799) the king <04428>: and his throne <03678> is upholden <05582> (8804) by mercy <02617>.