Back to #1086
Psalms 32:3
Ketika aku berdiam diri tulang-tulangku merana oleh raunganku sepanjang hari
<3588> <2790> <1086> <6106> <7581> <3605> <3117>
AV: When I kept silence <02790> (8689), my bones <06106> waxed old <01086> (8804) through my roaring <07581> all the day <03117> long.