Back to #4487
Psalms 61:7
Kiranya dia bertakhta selama-lamanya di hadapan Allah tetapkanlah kasih setia dan kebenaran untuk menjaganya
<3427> <5769> <6440> <430> <2617> <571> <4487> <5341>
AV: He shall abide <03427> (8799) before <06440> God <0430> for ever <05769>: O prepare <04487> (8761) mercy <02617> and truth <0571>, [which] may preserve <05341> (8799) him.