Back to #8451
Psalms 78:1
Nyanyian pengajaran Asaf Hai bangsaku dengarkan pengajaranku sendengkan telingamu kepada perkataan-perkataan mulutku
<4905> <623> <238> <5971> <8451> <5186> <241> <561> <6310>
AV: <<Maschil <04905> (8688) of Asaph <0623>.>> Give ear <0238> (8685), O my people <05971>, [to] my law <08451>: incline <05186> (8685) your ears <0241> to the words <0561> of my mouth <06310>. {Maschil...: or, A Psalm for Asaph to give instruction}
Proverbs 7:2
Peliharalah perintah-perintahku dan hiduplah dan pengajaranku sebagai biji matamu
<8104> <4687> <2421> <8451> <380> <5869>
AV: Keep <08104> (8798) my commandments <04687>, and live <02421> (8798); and my law <08451> as the apple <0380> of thine eye <05869>.