Back to #5518
Psalms 108:9
Moab adalah cawan pembasuhan-Ku kepada Edom Aku akan melemparkan kasut-Ku kepada Filistea Aku akan bersorak-sorai
<4124> <5518> <7366> <5921> <123> <7993> <5275> <5921> <6429> <7321>
AV: Moab <04124> [is] my washpot <07366> <05518>; over Edom <0123> will I cast out <07993> (8686) my shoe <05275>; over Philistia <06429> will I triumph <07321> (8709).