Back to #6869
Psalms 120:1
Nyanyian Ziarah Dalam kesesakanku aku berseru kepada TUHAN dan Dia menjawab aku
<7892> <4609> <413> <3068> <6869> <0> <7121> <6030>
AV: <<A Song <07892> of degrees <04609>.>> In my distress <06869> I cried <07121> (8804) unto the LORD <03068>, and he heard <06030> (8799) me.