Back to #4864
Psalms 141:2
Kiranya doaku ditetapkan sebagai dupa di hadapan-Mu dan tanganku yang terangkat sebagai persembahan pada waktu petang
<3559> <8605> <7004> <6440> <4864> <3709> <4503> <6153>
AV: Let my prayer <08605> be set forth <03559> (8735) before <06440> thee [as] incense <07004>; [and] the lifting up <04864> of my hands <03709> [as] the evening <06153> sacrifice <04503>. {set...: Heb. directed}