Back to #3887
Proverbs 3:34
Kepada para pengejek Dia pun mengejek tetapi kepada yang rendah hati Dia memberi perkenanan
<518> <3887> <1931> <3887> <6041> <5414> <2580>
AV: Surely he scorneth <03887> (8686) the scorners <03887> (8801): but he giveth <05414> (8799) grace <02580> unto the lowly <06035> (8675) <06041>.