Back to #7326
Proverbs 14:20
Orang miskin tidak disukai bahkan oleh sesamanya tetapi orang kaya mempunyai banyak sahabat
<1571> <7453> <8130> <7326> <157> <6223> <7227>
AV: The poor <07326> (8802) is hated <08130> (8735) even of his own neighbour <07453>: but the rich <06223> [hath] many <07227> friends <0157> (8802). {the rich...: Heb. many are the lovers of the rich}
Proverbs 18:23
Orang miskin berbicara dengan memohon tetapi orang kaya menjawab dengan kasar
<8469> <1696> <7326> <6223> <6030> <5794>
AV: The poor <07326> (8802) useth <01696> (8762) intreaties <08469>; but the rich <06223> answereth <06030> (8799) roughly <05794>.
Proverbs 19:7
Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya terlebih lagi mereka dijauhi oleh sahabat-sahabatnya Dia mengejar mereka dengan perkataannya tetapi mereka tidak ada
<3605> <251> <7326> <8130> <637> <3588> <4828> <7368> <4480> <7291> <561> <3808> <1992>
AV: All the brethren <0251> of the poor <07326> (8802) do hate <08130> (8804) him: how much more do his friends <04828> go far <07368> (8804) from him? he pursueth <07291> (8764) [them with] words <0561>, [yet] they [are] wanting [to him].