Back to #3190
Proverbs 15:13
Hati yang gembira membuat muka berseri-seri tetapi oleh kesedihan hati roh dihancurkan
<3820> <8056> <3190> <6440> <6094> <3820> <7307> <5218>
AV: A merry <08056> heart <03820> maketh a cheerful <03190> (8686) countenance <06440>: but by sorrow <06094> of the heart <03820> the spirit <07307> is broken <05218>.