Back to #7896
Proverbs 22:17
Condongkanlah telingamu dan dengarkanlah perkataan orang-orang berhikmat taruhlah hatimu pada pengetahuanku
<5186> <241> <8085> <1697> <2450> <3820> <7896> <1847>
AV: Bow down <05186> (8685) thine ear <0241>, and hear <08085> (8798) the words <01697> of the wise <02450>, and apply <07896> (8799) thine heart <03820> unto my knowledge <01847>.
Proverbs 27:23
Kenallah baik-baik keadaan kawanan dombamu dan taruhlah hati pada kawanan ternakmu
<3045> <3045> <6440> <6629> <7896> <3820> <5739>
AV: Be thou diligent <03045> (8799) to know <03045> (8800) the state <06440> of thy flocks <06629>, [and] look <07896> (8798) well <03820> to thy herds <05739>. {look...: Heb. set thy heart}