Back to #1892
Ecclesiastes 1:2
Kesia-siaan atas segala kesia-siaan kata Pengkhotbah Kesia-siaan atas segala kesia-siaan Semuanya adalah kesia-siaan
<1892> <1892> <559> <6953> <1892> <1892> <3605> <1892>
AV: Vanity <01892> of vanities <01892>, saith <0559> (8804) the Preacher <06953>, vanity <01892> of vanities <01892>; all [is] vanity <01892>.
Ecclesiastes 1:2
Kesia-siaan atas segala kesia-siaan kata Pengkhotbah Kesia-siaan atas segala kesia-siaan Semuanya adalah kesia-siaan
<1892> <1892> <559> <6953> <1892> <1892> <3605> <1892>
AV: Vanity <01892> of vanities <01892>, saith <0559> (8804) the Preacher <06953>, vanity <01892> of vanities <01892>; all [is] vanity <01892>.
Ecclesiastes 12:8
Kesia-siaan atas segala kesia-siaan kata Pengkhotbah Segala sesuatu adalah kesia-siaan
<1892> <1892> <559> <6953> <3605> <1892>
AV: Vanity <01892> of vanities <01892>, saith <0559> (8804) the preacher <06953>; all [is] vanity <01892>.