Back to #6822
The Song of Songs 7:4
Lehermu bagaikan menara gading Matamu bagaikan telaga-telaga di Hesybon dekat pintu gerbang Batrabim Hidungmu bagaikan menara Lebanon yang menghadap ke Damsyik
<6677> <4026> <8127> <5869> <1295> <2809> <5921> <8179> <0> <1337> <639> <4026> <3844> <6822> <6440> <1834>
AV: Thy neck <06677> [is] as a tower <04026> of ivory <08127>; thine eyes <05869> [like] the fishpools <01295> in Heshbon <02809>, by the gate <08179> of Bathrabbim <01337>: thy nose <0639> [is] as the tower <04026> of Lebanon <03844> which looketh <06822> (8802) toward <06440> Damascus <01834>.