Back to #3289
Isaiah 1:26
Kemudian Aku akan memulihkan hakim-hakimmu seperti yang dahulu dan para penasihatmu seperti semula Sesudah itu kamu akan disebut kota kebenaran kota yang setia
<7725> <8199> <7223> <3289> <8462> <310> <3651> <7121> <0> <5892> <6664> <7151> <539>
AV: And I will restore <07725> (8686) thy judges <08199> (8802) as at the first <07223>, and thy counsellors <03289> (8802) as at the beginning <08462>: afterward <0310> thou shalt be called <07121> (8735), The city <05892> of righteousness <06664>, the faithful <0539> (8737) city <07151>.
Micah 4:9
Sekarang mengapa kamu menangis keras Tidak adakah raja di tengah-tengahmu Binasakah penasihatmu sehingga kesakitan menimpamu seperti perempuan yang melahirkan
<6258> <4100> <7321> <7452> <4428> <369> <0> <518> <3289> <6> <3588> <2388> <2427> <3205>
AV: Now why dost thou cry <07321> (8686) out aloud <07452>? [is there] no king <04428> in thee? is thy counsellor <03289> (8802) perished <06> (8804)? for pangs <02427> have taken <02388> (8689) thee as a woman in travail <03205> (8802).