Back to #2230
Isaiah 28:2
Lihatlah Tuhan mempunyai satu yang perkasa dan kuat yang seperti hujan es dan badai yang menghancurkan seperti hujan lebat air bah yang meluap dia mengempaskannya ke bumi dengan tangannya
<2009> <2389> <533> <136> <2230> <1259> <8178> <6986> <2230> <4325> <3524> <7857> <3240> <776> <3027>
AV: Behold, the Lord <0136> hath a mighty <02389> and strong one <0533>, [which] as a tempest <02230> of hail <01259> [and] a destroying <06986> storm <08178>, as a flood <02230> of mighty <03524> waters <04325> overflowing <07857> (8802), shall cast down <03240> (8689) to the earth <0776> with the hand <03027>.