Back to #2230
Isaiah 28:2
Lihatlah Tuhan mempunyai satu yang perkasa dan kuat yang seperti hujan es dan badai yang menghancurkan seperti hujan lebat air bah yang meluap dia mengempaskannya ke bumi dengan tangannya
<2009> <2389> <533> <136> <2230> <1259> <8178> <6986> <2230> <4325> <3524> <7857> <3240> <776> <3027>
AV: Behold, the Lord <0136> hath a mighty <02389> and strong one <0533>, [which] as a tempest <02230> of hail <01259> [and] a destroying <06986> storm <08178>, as a flood <02230> of mighty <03524> waters <04325> overflowing <07857> (8802), shall cast down <03240> (8689) to the earth <0776> with the hand <03027>.
Isaiah 30:30
TUHAN akan memperdengarkan suara-Nya yang mulia dan tangan-Nya yang turun diperlihatkan dalam murka yang dahsyat dan dalam nyala api yang melahap habis dalam hujan lebat angin ribut dan hujan es
<8085> <3068> <853> <1935> <6963> <5183> <2220> <7200> <2197> <639> <3851> <784> <398> <5311> <2230> <68> <1259>
AV: And the LORD <03068> shall cause his glorious <01935> voice <06963> to be heard <08085> (8689), and shall shew <07200> (8686) the lighting down <05183> of his arm <02220>, with the indignation <02197> of [his] anger <0639>, and [with] the flame <03851> of a devouring <0398> (8802) fire <0784>, [with] scattering <05311>, and tempest <02230>, and hailstones <068> <01259>. {his glorious...: Heb. the glory of his voice}