Back to #5203
Isaiah 32:14
Sebab istana telah ditinggalkan kota yang ramai telah menjadi sepi Bukit dan menara pengawas telah menjadi gua untuk selamanya menjadi kesenangan bagi keledai liar suatu padang rumput bagi kawanan ternak
<3588> <759> <5203> <1995> <5892> <5800> <6076> <975> <1961> <1157> <4631> <5704> <5769> <4885> <6501> <4829> <5739>
AV: Because the palaces <0759> shall be forsaken <05203> (8795); the multitude <01995> of the city <05892> shall be left <05800> (8795); the forts <06076> and towers <0975> shall be for dens <04631> for <05704> ever <05769>, a joy <04885> of wild asses <06501>, a pasture <04829> of flocks <05739>; {forts...: or, clifts and watchtowers}